Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Research work of the department

    In 2016-2022, significant results were achieved in the field of pharmaceutical industry in the Republic of Uzbekistan. The pharmaceutical industry in Uzbekistan began to form in 1993. Since 2017, attention has been paid to the development of this sector.

    The department of pharmacognosy and pharmaceutical technology was established at the Faculty of Pharmacy of Samarkand State Medical University.

    Currently, 10 employees are working in the department. Among them, one is a candidate of science, and the remaining 9 are science teachers.

    Despite the fact that the department of pharmacognosy and pharmaceutical technology has been established for a short time, a number of educational manuals, scientific articles and theses, scientific works such as DGU have been published.

    All employees of the department are actively participating in faculty and university research activities. Currently, one monograph, one textbook, 3 teaching manuals, 6 teaching-methodical manuals, 6 DGU, 31 articles in foreign magazines, 39 articles in Respulika magazine, 1 article in Scopus magazine have been published by the staff of the department. done. Also, 3 students participated in scientific-practical conferences under the supervision of the department's staff, and 3 students took the proud 3rd place, and the remaining 4 students were awarded with certificates.

Monographs published by the staff of the department.

1.Kodirov Nizomiddin Daminovich

  ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЦЕЛЕ

Books published by the staff of the department:

1.Kodirov Nizomiddin Daminovich

  Bolalar xirurgik kasalliklari

Educational manuals published by the department staff:

1. N.D.Kodirov, M.Sh,Ernazarova, M.U.Quyliyeva

  Farmakognoziya.

2. Yuldashov S.J. Imamova Y.A.Islomov B.A, Arslonova R.R

  Protozoylarga va gijjalarga qarshi moddalar.

3. N.D.Kodirov,Z.F.Mavlyanova, v.f.Xudayqulova,.O.G.Baranova, A.A.Usmonxo'jayeva

  Dorivor o'simliklarning xusussiyatlari.

4. N.D.Kodirov, M.B.Usmonova

  Kumarin v oshlovchi modda va flavanoid saqlovchi dorivor o'simliklar.

5. N.D.Kodirov,Z.F.Mavlyanova, v.f.Xudayqulova,.O.G.Baranova

  Davolash maqsadida ishlatiladigan ozuqabop madaniy o'simliklar.

6. N.D.Kodirov, M.Sh.Ernazarova Y.A.Imamova, M.U.Quyliyeva

  Farmasevtik texnologiya.

7. N.D.Kodirov, M.B.Usmonova, G.R.Xasanova, S.M.Olimov

  Farmakognoziya asoslari.

Computer programs received by the department staff:

1. Kodirov N.D. Baymuradov E.S. Olimov S.M.

  Biologik aktiv qo'shimchalarni organizmda foydali moddalar almashinuvi boshqarish ta'sirini bashorat qilish dasturi.

2. Hasanova G.R. Yakubova S.R

  Программа влияния безметалловых керамичискех несъемных зубных протезов на минералъный гомеостаз кислотно-щелочной баланс ротовой.

3. Kodirov N.D. Quyliyeva M.U. Meliqulov O.J

  Surunkali yurak yetishmovchiligi bor qariyalarda kardial remodellashtirishning farmakologik reversiyasini hisoblash dasturi.

4. Ernazarova M.Sh, Usmonova M.B. Imamova Y.A.

  Alkogolizm bilan og'rigan bemorlarda notrop dori vositalariga individual sezgirlikni xisoblash dasturi.

articles published in foreign journals

1. Baymuradov E.S. Meliqulov O.J.

  2 H- 4 -gidrazinil,5,6 dimetiltieno2,3 d-pirimidinning aldegidlar bilan reaksiyasi

2. Baymuradov E.S. N.D.Kodirov

  ПОЛУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

3. Baxromova B..Z.

  stude of some medicinal plants in Uzbekistan

4. Ernazarova M.Sh.

  Useful properties of lemon

5. Ernazarova M.Sh.

  Treratment of rheumatoid arthirits with herbal medicine

6. Hasanova G.R.

  White mulberry

7. Hasanova G.R.

  ORDINARY MOUNTAIN BASIL-ORIGANUMVULGARI

8. Imamova Y. .A

  Involuntary Nighttime Urination.(Herbal Treatment

9. Imamova Y. .A

  Medical plants and their properyties

10. N.D.Kodirov

  Modern Methods of Radiation Diagnosis of

11. N.D.Kodirov

  Adaptation of patients who undervend surgery hypospadias in childhood

12. Usmonova M.B

  APPLICATION OF PHYTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF CHIRANIC PROSTATITIS

Articles published by the staff of the department in scientific journals of the republic

1. Baymuradov E.S. N.D.Kodirov,O.J.Meliqulov

  Исполъзование барбариса в фармакотерапии

2. Baymuradov E.S.

  Фитотерапияпри лечени сахарного диабета

3. Baymuradov E.S. Olimov S.M.

  Tarkibida efir moylari bo'lgan dorivor o'simliklar va mahsulotlar

4. Baymuradov E.S. Meliqulov O.J.

  Vitamin B12 ning olinishi va uning ahamiyati

5. Baymuradov E.S. N.D.Kodirov,O.J.Meliqulov

  4–xlor-5, 6-dimetiltieno [2, 3-d] pirimidinning to’yingan geterosiklik birikmalar bilan reaksiyasi

6. Baymuradov E.S.

  Zafaron o'simligining shifobaxsh xususiyatlari

7. Baxromova B.Z. Ernazarova M.Sh

  Dorivor Lavanda o'simligi haqida umumiy ma'lumot va uning tibbiyotda qo'llanilishi

8. Baxromova B.Z. Ernazarova M.Sh.

  Исслидования свойств лекарственных растений содержащих

9. Baxromova B.Z. Olimov S.M.

  ZANJABIL HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

10. Baxromova B.Z. Olimov S.M.

  ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ФРУКТА – ПЕРСИК

11. BobokambaroN.A N.D.Kodirov

  Bolalar uchun dori vositalari yaratishning hozirgi zamon muammolari

12. Ernazarova M.Sh. O.J.Meliqulov

  Dori vositalarining barqarorligini oshirish yo'llari

13. Ernazarova M.Sh.Hasanova G.R.

  Shifobaxsh qoqio'tning foydali jihatlari

14. Ernazarova M.Sh.

  Anjir o'simligi mevasining yo'talga qarshi shifobaxsh xususiyati

15. Hasanova G.R. Usmanova M.B

  Применение фасоли в медицине

16. Hasanova G.R. Usmanova M.B.

  Применение фасоли в медицине

17. Hasanova G.R. Usmanova M.B.

  Geksikon shamchasini tayyorlashda uning asosini almashtirish

18. Hasanova G.R.

  Kamqonlik haqida tushuncha

19. Hasanova G.R.

  Sog'lom ovqatlanish tarsi

20. Hasanova G.R. Usmanova M.B

  Vitaminga boy loviya o'simligining umumiy xususiyatlari

21. Hasanova G.R.

  Paradontdagi dastlabki yallig'lanish o'zgarishlari bo'lgan tayanch tishlarda PMA indeksidan foydalanish

22. Imamova Y.A. Usmanova M.B

  Родиолы розовая для повышения работособности организма

23. Imamova Y.A. O.J.Meliqulov

  Dori vositalariga shakl berish va dori vositasidagi ta'sir etuvchi moddalarning ajralib chiqishi haqida tushuncha

24. Imamova Y.A. Usmanova M.B

  Лук репчатый применение в медицени

25. Kodirov N.D. O.J.Meliqulov

  1.4 diazepinning tibbiyotda qo'llaniladigan vositalari

26. Kodirov N.D.

  Exinokokkoz bilan kasallangan bemorlar qonidagi elektrolit almashish holati

27. Kodirov N.D. O.J.Meliqulov.

  Furan va uning tibbiyotda ishlatiladigan hosilalari

28. Olimov S.M.

  Некоторы аспекты фитоличения онкологии

29. Usmanova M.B.

  Tarkibida oshlovchi moddalar bo'lgan dorivor o'simliklar Jabbarov Sherzod, a student of the Faculty of Pharmacy, 4th stage, group 413, was awarded with a diploma after winning 3rd place at the 76th international scientific and practical conference of young scientists.