Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu
Admission 2024/2025
SamMU New bulding
SamSMU New bulding

News

Samarkand State Medical University

Announcements

FAQs

Samarkand State Medical University

In what language is training carried out in Samarkand state medical university?

Training in SamSMU is carried out in Uzbek, Russian and English.

Does Samarkand state medical university provide a dormitory?

After admission one should fill the application and submit to the corresponding dean’s office.

Under what conditions can I study at the Samarkand state medical university?

Education of foreign citizens is carried out on a fee-contract basis.

For what purpose and when is the Republican Science Olympiad held?

O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi qonunlariga muvofiq O’zbekiston Respublikasi hududida faoliyat ko’rsatayotgan davlat oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar davlat ta’lim standarlariga muvofiq o’quv rejasida nazarda tutilgan tegishli fanlar bo’yicha o’z bilimi va tabiiy qobiliyatlarini namoyon etish va rivojlantirish, o’zlarining noyob iste’dodlarini ro’yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratish maqsadida Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalari talabalari respublika fan olimpiadasi to’g’risidagi Nizom”ga muvofiq har yili aprel-may oylarida talabalar respublika fan olimpiadasi o’tkaziladi.

Mobile App
Anywhere

Download the official mobile application of the Samarkand State Medical University and take advantage of additional features!

qr-code
mobile-app