Top.Mail.Ru
×
Menu
  • The State flag of the Republic of Uzbekistan
  • The State Emblem of the Republic of Uzbekistan
Close Menu

​Educational institutions

Termez branch of the Tashkent Medical Academy

Name of organization: Termez branch of the Tashkent Medical Academy

Head: Berdiev Ergash Abdullaevich

Address: I.Karimov street No. 64, Termez city, Surkhandarya region

Phone: +998 (76) 223-47-20

E-mail: info@ttatf.uz

Website: www.ttatf.uz

Andijan State Medical Institute

Name of organization: Andijan State Medical Institute

Head: Madazimov Madamin Muminovich

Address: Yu. Otabekova street № 1, Andijan city, Andijan region

Phone: +998 (74) 223-94-50

E-mail: info@adti.uz

Website: www.adti.uz

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Name of organization: Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Head: Teshaev Shukhrat Jumaevich

Address: Navoi street №1, Bukhara city, Bukhara region

Phone: +998 (65) 223-00-50

E-mail: info@bsmi.uz

Website: www.bsmi.uz

Karakalpakstan Medical Institute

Name of organization: Karakalpakstan Medical Institute

Head: Ataniyazova Oral Aminovna

Address: Dusnazarov street №104,Nukus region, Republic of Karakalpakstan

Phone: +998 (61) 222-84-32

E-mail: info@kkmeduniver.uz

Website: www.kkmeduniver.uz

Tashkent medical academy

Name of the organization: Tashkent medical academy

Head: Shadmanov Alisher Kayumovich

Address: Farobi street №2, Olmazor district, Tashkent city

Phone: +998 (71) 214-83-11

E-mail: info@tma.uz

Website: www.tma.uz.

Tashkent State Dental Institute

Name of the organization: Tashkent State Dental Institute

Head: Khaydarov Nodir Kadirovich

Address: Makhtumkuli street №103, Yashnobod district, Tashkent city

Phone: +998 (71) 230-20-65

E-mail: info@tdsi.uz

Website: www.tdsi.uz

Tashkent pediatric medical institute

Name of the organization: Tashkent pediatric medical institute

Head: Daminov Botir Turgunpulatovich

Address: Bogishamol street №223, Yunusabad district, Tashkent city

Phone: +998 (71) 260-36-58

E-mail: info@tashpmi.uz

Website: www.tashpmi.uz

Tashkent Pharmaceutical Institute

Name of organization: Tashkent Pharmaceutical Institute

Head: Rizaev Kamal Saidakbarovich

Address: Oybek street №45, Mirabad district, Tashkent city

Phone: +998 (71) 256-37-38

E-mail: info@pharmi.uz

Website: www.pharmi.uz

Urgench branch of Tashkent medical academy

Name of organization: Urgench branch of Tashkent medical academy

Head: Ruzibaev Rashid Yusupovich

Address: Al-Khorazmi street №828, Urgench city, Khorezm region,

Phone: +998 (62) 224-84-84

E-mail: info@urgfiltma.uz

Website: www.urgfiltma.uz

Fergana Medical Institute of Public Health

Name of the organization: Fergana Medical Institute of Public Health

Head: Sidikov Akmal Abdikaxorovich

Address: Yangi Turon street №2-A, Fergana city

Phone: +998 (73) 243-06-62

E-mail:

Website: