Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

    2016-2022 yillarda o’zbekiston Respublikasida farmasevtika sanoati sohasida salmoqli natijalarga erishildi. O’zbekistonda farmasevtika sohasi 1993-yildan yildan shakllana boshladi. 2017- yildan boshlab mazkur sohani rivojlantirishga e’tibor kuchaydi.

    Samarqand davlat tibbiyot universiteti Farmatsiya fakulteti huzurida klinik farmakologiya kafedrasi tashkil etildi. Hozirgi vaqtda kafedrada 12 nafar xodim faoliyat olib bormoqda. Shulardan 8 nafari assistent, 4 nafari stajer-assistent hisoblanadi. Klinik farmakologiya kafedrasi bir qancha o’quv qo’llanmalar, ilmiy maqola va tezislar, DGU kabi ilmiy ishlar nashr etilgan.

    Kafedra xodimlari tomonidan oxirgi yillar nashr etilgan o’quv va o’quv-uslubiy qo’llanmalar:

1. Abdurakhmonov I.R., Nuraliyeva R.M., Siddikov O.A.

      Антиаритмик дори воситаларининг клиник фармакологияси.

2.   Nuralieva R.M., Melikova D.U.

Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных   средств.

3. Abdurakhmonov I.R., Nuralieva R.M., Siddikov O.A. Xaydarov.M.M

.Клиническая фармакология иммуномодулирующих средств

4. Abdurahmonov I.R., Nuraliyeva R.M., Xaydarov M.M., Siddikov O.A.

Antibacterial dori vositalaining klinik farmakologiyasi.

    Kafedra xodimlari tomonidan olingan elektron hisoblash dasturlari:

1. Abdurakhmonov Ilkhomjon Rustamovich UZ; Begnaeva Mukhtiba Usmanovna UZ;   Melikova Dilshod Uktamovna UZ; Khaidarov Musomiddin Muhammadievich UZ.

"Мия фалажли беморларида ЛОР касалликлари диагностикаси дастури"

2. Axmedov Islomjon Yusufjonovich UZ; Axmedov Yusufjon Maxmudovich UZ; Xayitov Ulug’bek Xo’jakulovich UZ; Begnaeva Muhiba Usmonovna UZ; Mirmadiyev Mirfozil Shokir o’g’li UZ

      Uretero-vesikal segmentda rekonstruktiv plastik jarrohlik amaliyotidan o'tgan bolalarning hayot sifatini baholash dasturi

3. Siddikov Olim Abdullaevich UZ; ; Nuralieva Rano Matyakubovna UZ; ; Turaev Khikmatulla Negmatovich UZ; ; Muradova Raila Rustamovna UZ

 Dorilarni dozalash dasturi.

    Kafedra xodimlariing xorijiy va respublikada nufuzli jurnallarda nashr etgan maqolalari

1. Abdurakhmonov I.R., Shamsiev D

Эффективность применения местной антибиотикотерапии в лечении параназального синусита у детей с церебральным параличем

2. Abdurakhmonov I.R., Turaev H.N.

Влияние будесонида на качество жизни пациентов с бронхиальным обструктивным синдромом.

3. Abdurakhmonov I.R., Akhmedov Sh.K.

Особенности применение антиоксидантных препаратов в лечении нейродермита.

4. Abdurakhmonov I.R

Исследование мукоцилиарной транспортной функции слизистой оболочки полости носа у больных с параназальным синуситом на фоне детского церебрального паралича

5. Abdurakhmonov I.R., Daminova L.T., Nuralieva R.M., Siddikov O.A., Khaidarov M.M.

Оптимизация применения антибактериальных препаратов при обострении хронической обструктивной болезни легких

6. Abdurakhmonov I.R., Turaev H.N..

Опыт применения синупрета с антибактериальными препаратами в комплексной терапии риносинуситов у больных детским церебральным параличом.

7. Abdurakhmonov I.R., Akhmedov Sh.K., Orpipov R.A. Turaev Kh.N.

Некоторые особенности тактики продуктивного лечения хронической крапивницы.

8.Azimbegova Sitora Nodirovna,Davranova Aziza Davranovna, Negmatova Gulzoda Shukhratovna, Togaeva Gulnora Siddiqovna.

Analysis of the thyroid status of pregnant women in the iodine-deficient region

9.Khasanjanova Farida Odilovna, Khaydarova Dilrabo Davronovna,  Muradova Raila Rustamovna,    Nasirova Dilangiz Akbarovna  , Nuralieva Rano Matyakubovna.

Clinical, hemodynamic and genetic aspects of the development of unstable variants angina in young men.

10. Nuralieva Rano Matyakubovna, Muradova Railya Rustamovna,  Ruziyeva Amira Asrorovna,      Turaev Khikmatulla Negmatovich.

Modern Hypolipidemic Therapy in Patients with Arterial Hypertension with High Cardiovascular Risk Under Conditions of Long-Term Ambulatory Observation

11. Olim Abdullaevich Siddikov, Rano Matyakubovna Nuralieva, Khikmatullo Negmatovich Turaev.

Эффективность применения ланторола в трехкомпонентной антихеликобактерной терапии с использованием прополиса.

12. MM. Khaidarov, R.M. Nuralieva, Sh.Kh. Ziyadullaev.

Иммунный статус здорового населения подростков и юношей.

13. Olim Abdullaevich Siddikov, Rano Matyakubovna Nuralieva, Khikmatillo Negmatovich Turaev.

Эффективность применения препаратов железа у детей с признаками железодефицитной анемии.

14. MM. Khaidarov, R.M. Nuralieva, Sh.Kh. Ziyadullaev.

Иммунный статус здорового населения подростков и юношей.

15. Ilxomjon Abdurakhmonov, Lola Daminova, Musomiddin Khaydarov, Olim Siddikov,      Rano Nuralieva.

Optimization of the use of antibacterial drugs during the exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease.

16. Olim Abdullaevich Siddikov, Rano Matyakubovna Nuralieva.

Рациональное использование и оптимальное дозирование антибактериальных препаратов при лечении внебольничной пневмонии.

17. Olim Abdullaevich Siddikov, Rano Matyakubovna Nuralieva, Khikmatillo Negmatovich Turaev.

Эффективность применения препаратов железа у детей с признаками железодефицитной анемии

18. Olim Abdullaevich Siddikov, Rano Matyakubovna Nuralieva, Khikmatillo Negmatovich Turaev.

Оценка эффективности традиционной антихеликобактерной фармакотерапии при дополнительном использовании прополиса

19. Rano Matyakubovna Nuralieva.

Применение Энтерола для устранения дисбактериоза и диарей различного происхождения у детей.

20. Z.V. Akhrorova, N.M. Jabbarova, R.R. Muradova, R.M. Nuralieva, E.F. Ibragimova.

Особенности диагностики и лечения без болевой ишемии миокарда.

21. A.I Akhmedov, A.S Babajanov, D.A Djalolov, J.B Salokhiddinov, S.T Musoyev.

Risk factors affecting the prognosis of autodermoplasty in patients with various skin defects.

22. AI Akhmedov, A.S Babajanov,  D.A Djalolov,  J.B Salokhiddinov, S.T Musoyev.

Risk factors affecting the prognosis of autodermoplasty in patients with various skin defects.

23. E.A Khakimov,  FA Daminov, H.K Karabaev,  S.T Musaev

Burn injury in elderly and old age persons.

24. Begnaeva Mukhiba Usmanovna, Haydarov Musomiddin Muxammadievich, Melikova Dilshodaxon Uktamovna, Muradova Raila Rustamovna, Siddikov Olim Abdullaevich.

Burn shock in pediatric after thermal injury and multiple organ failure syndromes.

25. N Jabbarova, R Muradova, R Nuralieva, Z Akhrorova, E Ibragimova.

Особенности диагностики и лечения без болевой ишемии миокарда.

26. Zh Ismailov, M Rofeev, N Aralov, R Muradova, Sh Ziyadullaev.

Современные аспекты патогенеза экзогенного аллергического альвеолита.

27. Nodir Alovaddinovich Kamalov, Railya Rustamovna Muradova, Salakh Allazovich Allazov.

Жисткостные объемные образования почек (обзор литературы)

28. Khasanjanova Farida Odilovna, Khaydarova Dilrabo Davronovna, Muradova Raila Rustamovna, Nasirova Dilangiz Akbarovna, Nuralieva Rano Matyakubovna.

Clinical, hemodynamic and genetic aspects of the development of unstable variants angina in young men.

29. Turaev Khikmatilla Negmatovich, Ilkhom Rustamovich Abdurakhmonov.

Влияние будесонида на качество жизни пациентов с бронхиальным обструктивным синдромом.

30. Zhamshid Abduraimovich Ismailov, Irina Rubenovna Agababyan, Khikmatilla Negmatovich Turaev, Gulzhakhon Ibragimovna Gafarova.

    Oʻtkir miokard infarkti dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega boʻlgan muammo sifatida.