Top.Mail.Ru
×
Menu
 • O'zbekiston Respublikasining Davlat Bayrog'i
 • O'zbekiston Respublikasining Davlat Gerbi
  Close Menu

  Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

      2-Ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasining ilmiy-tadqiqot ishlari yosh avlodni mustaqillik g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash, yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish, zamonaviy tibbiyot fanining falsafiy muammolari, O'zbekiston davlatchiligi tarixining turli jihatlari bo'yicha olib borilmoqda.

      2-Ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasining barcha xodimlari kafedra va universitet ilmiy-tadqiqot ishlarida faol qatnashmoqdalar. Hozirgi kunda 8 nafar xodim mustaqil izlanuvchilar (Ellamonov S.N., Tog’ayeva B.M., Haydarova D.D., Mirzayev R.Z., Jalolov B.Z., Laxanov A.O., Radjabova N.S., Abdiyeva G.A.) va 5 nafar xodim (Nasirova Z.A., Xoliqov I.B., Pulatova P.X., Esanqulov M.O., Muxiddinov A.I.) bir vaqtning o'zida asosiy doktoranturada o'qiydi, shundan Abdiyeva G.A. va Muxiddinov A.I. muddatidan oldin PhD unvonini himoya qilib olishdi.

      So'nggi 5 yil ichida kafedra xodimlari tomonidan 500 dan ortiq ilmiy ishlar nashr etilgan, shu jumladan 4 ta darslik, 9 ta o'quv qo'llanma, 1 ta risola, 5 ta monografiya, 2 ta o’quv uslubiy qo’llanma, 19 ta metodik tavsiyanoma, 1 ta ixtiro, 1 ta foydali model, 14 ta elektron dastur, yetakchi respublika va xalqaro jurnallarda 300 dan ortiq maqolalar. 2-Ichkikasalliklar va kardiologiya kafedrasida “Прогноз развития и персонализированная терапия сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, в том числе перенесших СОVID-19, на основании исследования клинико-лабораторных, психосоциальных факторов и использования информационных технологий” ва “Клиническое исследование по изучению клинической эффективности и переносимости препарата “Бронховалин”” mavzularida ilmiy loyihalar amalga oshirilmoqda.

  Kafedra hodimlari tomonidan chop etilgan o'quv qo'llanmalar

  Mualliflar

  Chop etilgan darslik, oquv qo’llanmaning nomi

  1

  Tashkenbayeva E.N. va boshqalar (tahriri ostida)

  Klinik kardiologiya I tom (2022 y), (darslik)

  2

  Tashkenbayeva E.N. va boshqalar (tahriri ostida)

  Klinik kardiologiya II tom (2022 y), (darslik)

  3

  Ташкенбаева Э.Н., Насырова З.А.

  Функциональная анатомия и диагностика сердечно-сосудистой системы (2022 г), (darslik)

  4

  Tashkenbayeva E.N., Abdiyeva G.A., 

  Pulatova K.S.

  Internal diseases (2023 y), (darslik).

  5

  Раджабов М.Х., ташкенбаева Э.Н., Насирова З.А.

  Абу Али ибн Сино издошлари (2022 й), (risola)

  6

  Tashkenbayeva E.N.,Nasirova Z.A., 

  Saidov M.A.

  Klinik aritmologiya (2021 y), (o’quv qo’llanma)

  7

  Tashkenbayeva E.N., Tog’ayeva B.M., 

  Muxiddinov A.I., Abdiyeva G.A.

  Biriktiruvchi to’qimaning tizimli kasalliklari (2022 y), (o’quv qo’llanma)

  8

  Tashkenbayeva E.N.,Xasanjanova F.O.

  Yurakning nokoronarogen kasalliklari (2021 y), (o’quv qo’llanma)

  9

  Tashkenbayeva E.N.,Haydarova D.D.,

  Sunnatova G.I., Madjidova G.T.

  Yurak ishemik kasalliklari – shoshilinch holatlar (2020 y), (o’quv qo’llanma)

  10

  Tashkenbayeva E.N., Sunnatova G.I., 

  Madjidova G.T.

  Yurak yetishmovchiligi rivojlanishiga zamonaviy qarashlar (2022 y), (o’quv qo’llanma)

  11

  Смирнова Е.А., Беленикина Я.А., 

  Ташкенбаева Э.Н.,Хайдарова Д.Д., 

  Суннатова Г.И., Маджидова Г.Т.

  Особенности клинического течения и ведения пациентов с острым коронарным синдромом (2023 г), (o’quv qo’llanma)

  12

  Tashkenbayeva E.N., Xasanjanova F.O.

  Yurakning tug’ma va orttirilgan nuqsonlari (2023 y), (o’quv qo’llanma)

  13

  Ташкенбаева Э.Н., Хайдарова Д.Д., 

  Суннатова Г.И., Маджидова Г.Т.

  Особенности клинического течения и ведения больных с острым коронарным синдромом (2020 г), (o’quv-uslubiy qo’llanma)

  14

  Xasanjanova F.O.

  Miokarditlar rivojlanishida zamonaviy qarashlar (2023 y), (o’quv-uslubiy qo’llanma)

  15

  Насырова З.А., Ташкенбаева Э.Н.

  Внутрикардиальные особенности коморбидности при хронической коронарной болезни сердца (2022г), (monografiya)

  16

  Ташкенбаева Э.Н., Хасанжанова Ф.О.

  Клинико-генетические особенности дестабилизации ИБС у мужчин в молодом возрасте и пути их коррекции (2022 г), (monografiya)

  17

  Ташкенбаева Э.Н., Зиядуллаев Ш.Х.,

   Тогаев Д.Х.

  Молекулярно-генетические аспекты ИБС при бессимптомной гиперурикемии в Узбекистане. (2020 г), (monografiya)

  18

  Ташкенбаева Э.Н., Насырова З.А.

  Дестабилизация ишемической болезни сердца: этиопатогенетические факторы риска и персонифицированное лечение (2021 г), (monografiya)

  19

  Ташкенбаева Э.Н. Маджидова Г.Т.

  Miokard infarktida yurak-qon tomir asoratlarini rivojlanishiga giperurikemiyaning ta'siri (2023 г), (monografiya)