Top.Mail.Ru
×
Menu
  • O'zbekiston Respublikasining Davlat Bayrog'i
  • O'zbekiston Respublikasining Davlat Gerbi
Close Menu

Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

  Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari yosh avlodni terapiya va kardiologiya mutaxassisliklari bo’yicha ilmiy va amaliy jihatdan tarbiyalamoqda, ularni ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishda hamda yetuk mutaxassis bo’lib yetishishga va yurtimiz aholisiga malakali tibbiy yordam ko’rsatadigan malakali shifokor bo’lib yetishishiga yordam berib kelmoqda.

  Kafedraning barcha xodimlari kafedra va universitet ilmiy-tadqiqot ishlarida faol qatnashmoqdalar. Hozirgi kunda 4 nafar xodim mustaqil izlanuvchilar (Haydarova D.D., Abdiyeva G.A., Tog’ayeva B.M., Mirzayev R.Z.) va 3 nafar xodim (Nasirova Z.A., Muxiddinov A.I., Xoliqov I.B.) bir vaqtning o'zida asosiy doktoranturada o'qiydi.

  So'nggi 5 yil ichida kafedra xodimlari tomonidan 400 dan ortiq ilmiy ishlar nashr etilgan, shu jumladan 3 ta darslik, 7 ta o'quv qo'llanma, 5 ta monografiya, 12 ta elektron dastur, yetakchi respublika va xalqaro jurnallarda 200 dan ortiq maqolalar chop etilgan.

Kafedra xodimlari tomonidan chop etilgan darsliklar

Mualliflar

Chop etilgan darslikning nomi

1

Tashkenbayeva E.N., Nasirova Z.A., Sunnatova G.I., Madjidova G.T., Xaydarova D.D., Xasanjanova F.O., Muxiddinov A.I., Mirzayev R.Z.,

Togayeva B.M., Abdiyeva G.A.

Klinik kardiologiya I tom

2

Tashkenbayeva E.N., Nasirova Z.A., Sunnatova G.I., Madjidova G.T., Xaydarova D.D., Xasanjanova F.O., Muxiddinov A.I., Mirzayev R.Z.,

Togayeva B.M., Abdiyeva G.A.

Klinik kardiologiya II tom

3

Ташкенбаева Э.Н., Насырова З.А.

Функциональная анатомия и диагностика сердечно-сосудистой системы

Kafedra xodimlari tomonidan chop etilgan monografiyalar

Mualliflar

Chop etilgan monografiyaning nomi

1

Ташкенбаева Э.Н., Зиядуллаев Ш.Х., Тогаев Д.Х.

Бессимптомная гиперурикемия: патогенетические аспекты, клиника, прогнозирование и коррекция.

2

Ташкенбаева Э.Н., Зиядуллаев Ш.Х., Тогаев Д.Х.

Молекулярно-генетические аспекты ИБС при бессимптомной гиперурикемии в Узбекистане.

3

Ташкенбаева Э.Н., Насырова З.А.

Дестабилизация ишемической болезни сердца: этиопатогенетические факторы риска и персонифицированное лечение.

4

Ташкенбаева Э.Н., Хасанжанова Ф.О.

Клиническо-генетические особенности дестабилизации ИБС у мужчин в молодом возрасте и пути их коррекции

5

Насырова З.А., Ташкенбаева Э.Н.

Внутрикардиальные особенности коморбидности при хронической коронарной болезни сердца

Kafedra xodimlari tomonidan chop etilgan o'quv qo'llanmalar

Mualliflar

Chop etilgan qollanmaning nomi

1

Ташкенбаева Э.Н., Зиядуллаев Ш.Х., Турдибеков Х.И.

Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях.

2

Tashkenbayeva E.N., Xaydarova D.D., Sunnatova G.I., Madjidova G.T.,

Yurak ishemik kasalliklari – shoshilinch xolatlar.

3

Tashkenbayeva E.N., Xasanjanova F.O.,

Yurakning nokoronarogen kasalliklari.

4

Tashkenbayeva E.N., Nasirova Z.A., Saidov M.A.

Klinik ariymologiya

5

Tashkenbayeva E.N., Togayeva B.M., Muxiddinov A.I.,

Abdiyeva G.A.

Biriktiruvchi to’qimaning tizimli kasalliklari.

6

Tashkenbayeva E.N., Xaydarova D.D., Sunnatova G.I., Madjidova G.T.,

Abdiyeva G.A.

Особенности клинического течения и ведение больных с острым коронарным синдромом.

7

Tashkenbayeva E.N., Sunnatova G.I., Madjidova G.T.

Yurak yetishmovchiligida zamonaviy qarashlar