Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

  Kafedraning ilmiy ishlari uning faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Kafedra xodimlari o‘z ilmiy izlanishlari tufayli nafaqat O‘zbekistonda, balki xorijda ham o‘z sohalari bo‘yicha e’tirof etilgan ilmiy mutaxassislardir.

  Kafedraning faoliyati davomidagi ilmiy izlanishlari natijalari yuqori impakt faktorli jurnallarda chop etilgan 8 ta maqolada va xorijiy ilmiy ma’lumotlar bazalariga ( SCOPUS , Web of Science ) kiritilgan.Mahalliy ixtisoslashgan nashrlarda 150 dan ortiq maqolalar. Ilmiy tadqiqotlardagi innovatsion yondashuvlar 5 ta patent va mualliflik guvohnomalari bilan tasdiqlangan.

  15 dan ortiq konferensiyalar, kongresslar, simpoziumlar, forumlar va boshqalarda, jumladan, 10 ta xalqaro konferensiyalarda o‘z ilmiy izlanishlari natijalari bo‘yicha ma’ruzalar bilan qatnashdilar .

  Shimoliy Gʻarbiy Davlat Tibbiyot Universiteti bilan ilmiy aloqalari oʻrnatilgan . I.I. Mechnikov (Sankt-Peterburg), Qirg'iziston Davlat Tibbiyot Akademiyasi. I.K. Oxunboyev (Bishkek), Abu ali ibn Sino nomidagi Tojikiston davlat tibbiyot universiteti bilan hamkorlikda tajriba almashish, ilmiy hamkorlik va qoʻshma ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish boʻyicha shartnomalar imzolandi.

  Tibbiyot fakulteti talabalari, aspirantlari, doktorantlari va yosh olimlari ilmiy hamjamiyatining tarkibiy bo‘linmalari bo‘lgan talabalar ilmiy to‘garaklari faoliyatini tashkil etish kafedra ilmiy ishining tarkibiy qismi hisoblanadi. Kafedra ilmiy to‘garagi talabalari kafedra hodimlari bilan birgalikda klinik sharhlar va konsultatsiyalar, ilmiy-amaliy konferensiyalar, kongresslar, forumlar, simpoziumlar va ilmiy tadqiqotlarda faol ishtirok etib, natijada 5 ta tezis va bittadan maqolalari ixtisoslashgan nashrlarda chop etilgan.

Kafedra xodimlari tomonidan chop etilgan darslik va monografiyalar

Mualliflar

Chop etilgan qo'llanmaning nomi

1

D.Sh. Mansurov va boshqalar

Gematogen osteomielit va yomon sifatli suyak o'smalarining differentsial diagnostikasi (monografiya)

2

G.M.Mardieva va boshqalar

Yetuklik belgilari bilan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda pnevmoniyaning rentgen semiotikasi

3

D.Sh. Mansurov va boshqalar

Travmatologiya va ortopediya klinikasida statsionar bemorning tibbiy kartasi (o'quv qo'llanma)

SCOPUS va Web of Science tomonidan indekslangan jurnallarda chop etilgan yetakchi maqola kafedra xodimlari

Mualliflar

Maqola sarlavhasi

1

D.Sh. Mansurov va boshqalar

Частота и структура осложнений при операциях на позвоночнике // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. – 2017. – Т. 5. – № 2. – С. 75-83. – Doi 10.17816/PTORS5275-83.

2

D.Sh. Mansurov va boshqalar

Возможности прогноза местных инфекционных осложнений при металлоостеосинтезе длинных костей конечностей // Новости хирургии. – 2018. – Т. 26. – № 6. – С. 697-706. – Doi 10.18484/2305-0047.2018.6.697.

3

D.Sh. Mansurov va boshqalar

Прогноз инфекции в области хирургического вмешательства при операциях на позвоночнике // Хирургия позвоночника. – 2018. – Т. 15. – № 2. – С. 84-90. – Doi 10.14531/ss2018.2.84-90.

4

Yanova E. U., Mardieva G. M.

Выявление аномалии Киммерле лучевыми методами исследования / Российский электронный журнал лучевой диагностики. – 2021. – Т. 11. – № 4. – С. 44-52. – DOI 10.21569/2222-7415-2021-11-4-44-52.

5

D.Sh. Mansurov va boshqalar

Оценка динамики качества жизни методами анализа выживаемости у пациентов, перенесших артропластику тазобедренного сустава// Гений ортопедии. – 2021. – Т. 27. – № 5. – С. 527-531. – doi 10.18019/1028-4427-2021-27-5-527-531.