Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

    Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari yosh avlodni mustaqillik g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash, yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish, zamonaviy tibbiyot fanining falsafiy muammolari, O'zbekiston davlatchiligi tarixining turli jihatlari bo'yicha olib borilmoqda.

    Kafedraning barcha xodimlari kafedra va universitet ilmiy-tadqiqot ishlarida faol qatnashmoqdalar. Hozirgi kunda 1ta tibbiyot fanlari doktori Fayziboyev P.N., va 4 nafar xodim mustaqil izlanuvchilar Bo’lyayeV Z. K., Kurbanova X.A., Musayeva O.T. va Maxmanazarov G’.A. o’z ilmiy ishlari bo’yicha tadqiqotlar o’tkazmoqdalar.

    So'nggi 2 yil ichida kafedra xodimlari tomonidan 300 dan ortiq ilmiy ishlar nashr etilgan, shu jumladan 3 ta o'quv qo'llanma, 3 ta monografiya, 2ta uslubiy tavsiyanoma va 5ta o’quv-uslubiy qo’llanmalar, 5 ta elektron dastur, yetakchi respublika va xalqaro jurnallarda 100 ga yaqin maqolalar.

Kafedra hodimlari tomonidan chop etilgan o'quv qo'llanmalar

Mualliflar

Chop etilgan qollanmaning nomi

1

Tuxtarov B.E

Naimova Z.S

Kurbanova X.A

Практические навыки по предмету Гигиена. Медицинская экология (1-ч.)

2

Tuxtarov B.E

Naimova Z.S

Kurbanova X.A

Практические навыки по предмету Гигиена. Медицинская экология (2-ч.)

3

Mamasoliyeva Sh.A

Kurbanova X.A

Gapparova G.N

Ona va bola

Kafedra hodimlari tomonidan chop etilgan monografiyalar

Mualliflar

Chop etilgan monografiyaning nomi

1

Файзибоев П.Н

Атроф муҳит ҳавф омилларини аёллар репродуктив тизимли онкологик касалликларида тутган ўрни ва уни гигиеник баҳолаш

2

Fayziboev P.N.

Bulayev Z.K Maxmanazarov G’ A

Махсустранс корхонаси ишчиларининг меҳнат шароитини ва ахоли яшаш майдонларини санитар тозалаш тизимини гигиеник баҳолаш

3

Xodjayev N.I

Bulayev Z.K

Davlat sanitariya-epidemiyologiya xizmati mustaqillik yillarda

Kafedra hodimlari tomonidan chop etilgan uslubiy tavsiyanomalar

Mualliflar

Chop etilgan uslubiy tavsiyanomaning nomi

1

Файзибоев П.Н

Эпидемиологическая роль системы НАССР в цепи продовольственного обеспечения населения

2

Файзибоев П.Н

Худайберганов А.С

Қандолат маҳсулотларининг хавфсизлигини таъминлашда НАССР тизимини тадбиқ этиш асослари

Kafedra hodimlari tomonidan chop etilgan o'quv-uslubiy qo'llanmalar

Mualliflar

Chop etilgan o’quv-uslibiy qollanmaning nomi

1

Aminov Z.Z

Naimova Z.S

Kurbanova X.A

Практические навыки по предмету Гигиена. Медицинская экология

2

Tuxtarov B.E

Naimova Z.S

Kurbanova X.A

Методы оценки функционального состояния и умственной работоспособности детей и подростков. Определение функциональной готовности детей 6-летнего возраста к поступлению в школу

3

Tuxtarov B.E

Naimova Z.S

Kurbanova X.A

Даволаш профилактика муассасаларида рационал сув таъминотининг аҳамияти. Ичимлик сувининг сифатига бўлган гигиеник талаблар

4

Naimova Z.S

Kurbanova X.A

Mallayeva M.M

Davolash profilaktika muassasalarida ratsional suv ta’minotining ahamiyati. Ichimlik suvining sifatiga bo‘lgan gigiyenik talablar

5

Naimova Z.S

Kurbanova X.A

Mallayeva M.M

Tez buziluvchan ovqat mahsulotlarining sifatliliginibaholash

6

Fayziboev P.N.

Bulayev Z.K Maxmanazarov G’ A

QANDOLAT MAHSULOTLARINI IShLAB ChIQARISh VA ULARDAN FOYDALANIShDA NASSR TIZIMINING TUTGAN O‘RNI