Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Fakultet o'quv-uslubiy ishlari

  Fakultetda o'quv-uslubiy ishlar O'zbekiston Respublikasining ta'lim me'yoriy-huquqiy hujjatlariga muvofiq tashkil etilgan:

  • O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni (1997 yil 29 avgust).
  • Kadrlar tayyorlash milliy dasturi (29 avgust 1997 y).
  • "Oliy ta'lim to'g'risidagi Nizom" Minvssobr tomonidan tasdiqlangan. 9.01.2003 yildan
  • 5510500 "Farmatsiya" yo'nalishi bo'yicha davlat ta'lim standarti.
  • Vazirlik tomonidan tasdiqlangan "Фармация" ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quv rejalari.
  • Mavzulardagi standart va ish dasturlari.
  • "Talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to'g'risidagi Nizom" O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 2010 yil 333-sonli buyrug'iga asosan 2009 yil 204-son buyrug'i bilan tasdiqlangan.
  • SamDTI rektorining 2013 yil 12 sentyabrdagi "institutda modul ta'lim tizimi bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etish to'g'risida"gi 43-sonli buyrug'i.
  • SamDTI rektorining 2013 yil 19 dekabrdagi 951/U sonli "institutda elektron ta'lim tizimida o'quv jarayonini tashkil etish to'g'risida"gi buyrug'i moodle.sammi.uz internet.
  •   SamDTI ilmiy Kengashining 2016 yil 15 iyundagi 9-son bayonnomasi "o'quv jarayonini tashkil etishning kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini baholash va nazorat qilish bo'yicha tavsiyalar".