Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

  Kafedraning xodimlari har bir kursni barcha fanlari bo'yicha modulli dasturlar va KTR shaklida to'liq nazariy va amaliy qo'llab-quvvatlashni ishlab chiqdilar.

  Milliy va xalqaro talabalarning amaliy va mustaqil ishlari uchun darsliklar va o'quv qo'llanmalar ko'rinishidagi barcha fanlarni uslubiy qo'llab-quvvatlash tizimi yaratildi.

Kafedraning barcha xodimlari kafedra va universitet ilmiy-tadqiqot ishlarida faol qatnashmoqdalar.

  2022 yil yanvar oyida, Djamaldinova Shaxlo Obloberdiyevna “Maktab adabiy ta’limida xalq og‘zaki ijodi namunalarini muammoli metod asosida o‘rganish yo‘llari” (5–9-sinflar misolida) mavzusidagi 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o‘zbek ada-biyoti) ixtisosligidan pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini oldi.

  So‘nggi uch yil ichida kafedra xodimlari tomonidan 60 dan ortiq ilmiy ishlar nashr etilgan, shu jumladan 1 ta darslik, 2 ta o'quv qo'llanma, 2 ta monografiya, 3 ta elektron dastur, 3 ta o’quv uslubiy qo’llanmalar, yetakchi Respublika va xalqaro jurnallarda 40 dan ortiq maqolalar.

Kafedra xodimlari tomonidan chop etilgan oquv qollanmalar

Mualliflar

Chop etilgan qollanmaning nomi

1

Djamaldinova Sh.O.

Adabiyot darslarini muammoli ta`lim asosida tashkil etish metodikasi/ Monografiya, Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo"УУК:37.091.33:398 КБК:74.268.5 2022 y.

2

Igamova I.S.

Bekirova E.S.

Учебное пособиепо самостоятельное работе для студентов медицинских вузов.2021 y.

3

Djamaldinova Sh.O.

Muammoli ta’limda adabiyot o’qitish metodikasi/Monografiya, УЎК:371.3 КБК:74.268.5 Ҳ- Тошкент: «Инновацион ривожлантириш нашриёт-матбаа уйи», 2021, ISBN 978-9943-73939-0

4

Djamaldinova Sh.O.

“Бошланғич синфларда матн таҳлили орқали мустақил фикрлашга ўргатиш” /ДАРСЛИК УДК:371.3 ББК: 74.268,5 Н 84. Тошкент: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020. (ISBN 978-9943-6431-2-3). 380 B.

5

Djamaldinova Sh.O.

Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов-иностранцев «ПИШЕМ, ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ ПО-РУССКИ» 2022 г.

6

Djamaldinova Sh.O.

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАЗВИТИЮ РУССКОЙ РЕЧИ» номли ўқув-услубий қўлланма рус тили нутқини амалий ва мустақил ўрганишга қаратилган ва халқаро факултет талабалари учун мўлжалланган. 2022 г.

7

Ergasheva D.M. Axmedova P.A.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ для студентов бакалавриата “СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ” - 2020 г.