Top.Mail.Ru
×
Menu
  • O'zbekiston Respublikasining Davlat Bayrog'i
  • O'zbekiston Respublikasining Davlat Gerbi
Close Menu

Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

  Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari jarayonida yosh avlodni mustaqillik g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash, yoshlarning ruxiy va ijtimoiy salohiyatini oshirish, zamonaviy tibbiyot fanining psixologik va pedagogik muammolarini o’rganish va ta’lim jarayonini sifatli tashkil qilishga qaratilgan bilimlarini rivojlantirishdan iboratdir.

  Kafedraning barcha xodimlari kafedra va universitet ilmiy-tadqiqot ishlarida faol qatnashmoqdalar. Hozirgi kunda 5 nafar xodim mustaqil izlanuvchilar (Tangirov E.S, Qo’chqarova O.O, Muratova Sh.N, Ochilova F.B, Norbo’tayev F.M) va 1 nafar xodim (Razikova L.T) dosent, 1 nafar xodim (Qosimova O.X)v.b dosent, 2 nafar xodim (Hayitova SH.D; Mamadiyarova D.U) PhD ilmiy darajalariga ega.

  So'nggi 5 yil ichida kafedra xodimlari tomonidan 320 dan ortiq ilmiy ishlar nashr etilgan, shu jumladan 2 ta darslik, 3 ta o'quv qo'llanma, 3 ta monografiya, 2 ta elektron dastur, yetakchi respublika va xalqaro jurnallarda 100 dan ortiq maqolalar.

Kafedra hodimlari tomonidan chop etilgan o'quv qo'llanmalar

Mualliflar

Chop etilgan qollanmaning nomi

1

Choriyev R.K., Razikova L.T., Hayitova Sh.D

Kasbiy Pedagogika Va Kasbiy Psixologiya

2

I.B.Asqarov Sh.D.Hayitova

Талабалар Мустақил Таълим Олиш

Методикасини Такомиллаштириш

3

SH.D.Hayitova

Kasbiy Pedagogika Fani Misolida Talabalarning Mustaqil Ta’limini Faollashtrish Metodikasi

4

MamadiyarovaD.U

Проблема профессионального стресса у будущих врачейобщей практики и психологические особенности его профилактика

5

O.X.Qosimova

Talaba qizlarning milliy ma’naviy-axloqiy fazilatlarinirivojlantirish texnologiyasi.