Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

    Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari jarayonida yosh avlodni mustaqillik g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash, yoshlarning ruhiy va ijtimoiy salohiyatini oshirish, zamonaviy tibbiyot fanining psixologik va pedagogik muammolarini o’rganish va ta’lim jarayonini sifatli tashkil qilishga qaratilgan bilimlarini rivojlantirishdan iboratdir.

    Kafedraning barcha xodimlari kafedra va universitet ilmiy-tadqiqot ishlarida faol qatnashmoqdalar. Hozirgi kunda 3 nafar xodim mustaqil izlanuvchilar (Tangirov E.S, Norbo’tayev F.M, Azgarova G.A) va 1 nafar xodim (Razikova L.T) dosent, 2 nafar xodim (Mamadiyarova D.U va Muratova Sh.N)v.b dosent, 2 nafar xodim (Qo’chqarova O.O, Xafizova M.A) PhD ilmiy darajalariga ega.

    So'nggi 5 yil ichida kafedra xodimlari tomonidan 350 dan ortiq ilmiy ishlar nashr etilgan, shu jumladan 3 ta darslik, 3 ta o'quv qo'llanma, 4 ta monografiya, 2 ta elektron dastur, yetakchi respublika va xalqaro jurnallarda 100 dan ortiq maqolalar.

Kafedra hodimlari tomonidan chop etilgan o'quv qo'llanmalar

Mualliflar

Chop etilgan qollanmaning nomi

1

Choriyev R.K., Razikova L.T., Hayitova Sh.D

Kasbiy Pedagogika Va Kasbiy Psixologiya

2

I.B.Asqarov Sh.D.Hayitova

Талабалар Мустақил Таълим Олиш

Методикасини Такомиллаштириш

3

SH.D.Hayitova

Kasbiy Pedagogika Fani Misolida Talabalarning Mustaqil Ta’limini Faollashtrish Metodikasi

4

MamadiyarovaD.U

Проблема профессионального стресса у будущих врачейобщей практики и психологические особенности его профилактика