Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Fakultet o'quv-uslubiy ishlari

  Fakultetda o'quv-uslubiy ishlar O'zbekiston Respublikasining ta'lim me'yoriy-huquqiy hujjatlariga muvofiq tashkil etilgan:

 1. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TA'LIM TO'G'RISIDAGI QONUNI (OʼRQ -637-son 23.09.2020).
 2. TA'LIM SIFATINI NAZORAT QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHGA DOIR QO'SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO'G'RISIDAGI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI (PQ-4119-sonli qarori)"
 3. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING "XALQ TA'LIMI TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA" (2018 yil 5 sentyabrdagi PF-5538-son)
 4. OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM TIZIMIGA BOSHQARUVNING YANGI PRINSIPLARINI JORIY ETISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA" (2019 yil 11 iyuldagi PQ-4391 – son)
 5. "OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM SOHASIDA BOSHQARUVNI ISLOH QILISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA" (2019 yil 11 iyuldagi PF-5763-son)
 6. OLIY TA’LIM TIZIMINI YANADA RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI (PQ-2909 20.04.2017)
 7. OLIY TА’LIM MUАSSАSАLАRIDА TАЪLIM SIFАTINI OSHIRISH VА ULАRNING MАMLАKАTDА АMАLGА OSHIRILАYOTGАN KENG QАMROVLI ISLOHOTLАRDА FАOL ISHTIROKINI TА’MINLАSH BOʼYICHА QOʼSHIMCHА CHORА-TАDBIRLАR TOʼGʼRISIDА OʼZBEKISTON RESPUBLIKАSI PREZIDENTINING QАRORI (PQ-3775-son 05.06.2018)
 8. OLIY TА’LIM MUАSSАSАLАRIGА OʼQISHGА QАBUL QILISH TАRTIBINI YANАDА TАKOMILLАSHTIRISH TOʼGʼRISIDА OʼZBEKISTON RESPUBLIKАSI VАZIRLАR MАHKАMАSINING QАRORI (261-son 03.04.2018)
 9. OLIY TA’LIM MUASSASALARIGA O‘QISHGA QABUL QILISH, TALABALAR O‘QISHINI KO‘CHIRISH, QAYTA TIKLASH VA O‘QISHDAN CHETLASHTIRISH TARTIBI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMLARNI TASDIQLASH HAQIDA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI (393-son 20.06.2017)
 10. OʼZBEKISTON RESPUBLIKАSI QUROLLI KUCHLАRI HАRBIYLАRI VА UNING TАRKIBIGА KIRUVCHI VАZIRLIK HАMDА IDORАLАRNING XODIMLАRI FАRZАNDLАRINING KVOTА АSOSIDА RESPUBLIKА OLIY TАЪLIM MUАSSАSАLАRIGА OʼQISHGА KIRISHI UCHUN TАVSIYANOMАLАR BERISH TАRTIBI TOʼGʼRISIDАGI NIZOMNI TАSDIQLАSH HАQIDА OʼZBEKISTON RESPUBLIKАSI VАZIRLАR MАHKАMАSINING QАRORI (462-son 22.06.2018)
 11. OLIY TА’LIM MUАSSАSАLАRIDА TАLАBАLАR BILIMINI NАZORАT QILISH VА BАHOLАSH TIZIMI TOʼGʼRISIDАGI NIZOMNI TАSDIQLАSH HАQIDА OʼZBEKISTON RESPUBLIKАSI OLIY VА OʼRTА MАXSUS TАHLIM VАZIRINING BUYRUGʼI (3069-son 26.09.2018)
 12. OʼZBEKISTON RESPUBLIKАSI OLIY TА’LIM MUАSSАSАLАRI BITIRUVCHILАRINING YAKUNIY DАVLАT АTTESTАTSIYASI TOʼGʼRISIDАGI NIZOMGА OʼZGАRTIRISHLАR KIRITISH HАQIDА OʼZBEKISTON RESPUBLIKАSI OLIY VА OʼRTА MАXSUS TА’LIM VАZIRINING BUYRUGʼI (1963-2-son 12.12.2018)