Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

  Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari yosh avlodni mustaqillik g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash, yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish, zamonaviy tibbiyot fanining falsafiy muammolari, O'zbekiston davlatchiligi tarixining turli jihatlari bo'yicha olib borilmoqda.

  Kafedraning barcha xodimlari kafedra va institut ilmiy-tadqiqot ishlarida faol qatnashmoqdalar. Hozirgi kunda 2 nafar xodim mustaqil izlanuvchilar (Ashirov Z.F., Abdullaev X.D.).

  So'nggi 5 yil ichida kafedra xodimlari tomonidan 253 dan ortiq ilmiy ishlar nashr etilgan, shu jumladan 2 ta monografiya, 2 ta elektron dastur, yetakchi respublika va xalqaro jurnallarda 100 dan ortiq maqolalar.

Kafedra hodimlari tomonidan chop etilgan monografiyalar

Mualliflar

Chop etilgan monografiyalarning nomi

1

Abdullaev D.M.

Islamov N.X.

Salamova L.A.

Baratova M.R.

Oripov R.A.

Stimulation Immunity In A Model Of Skin Leishmaniasis

2

Abdullaev D.M.

Abdullaev Х.Д.

Ахмедова М.М.

Аширов З.Ф.

Стимуляция Иммунитета на Модели Кожного Лейшманиоза

Mualliflar

Chop etilgan elektron dasturlarning nomi

1

Абдуллаев Х,Д, Исламов Н.Х. Саламова Л.А. БаратоваМ.Р.

Psoriazning molekulyar-genetik variantlarini hisobga olgan holda prognoz chora-tadbirlarini tuzish dasturi

2

Нарзыкулов Р.М. Аширов З.Ф. Тошев С.У. Орипов Р.А.

“Сурункали дерматозларни даволашда кўрсатилаётган тиббий - профилактик ёрдамни такомиллаштириш (Самарқанд вилояти мисолида)

Kafedra hodimlari tomonidan2023-yilda chop etilgan o’quv qollanmalari

Mualliflar

Chop etilgan o’quv qollanmalari

1

Narzikulov R.M

Abdullaev X.D.  

Kamolova N.X

Islamov N.X

Dermatologiya -2

2

Abdullaev D.M.

Toshev S.U

Kamolova N.X 

Dermatologiya

3

Narzikulov R.M

Klebleyeva G.D                                                               

Toshev S.U

Axmedova M.M

Dermatologiya -1