Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

  Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari yosh avlodni mustaqillik g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash, yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish, zamonaviy tibbiyot fanining falsafiy muammolari, O'zbekiston davlatchiligi tarixining turli jihatlari bo'yicha olib borilmoqda.

  Kafedraning barcha xodimlari kafedra va institut ilmiy-tadqiqot ishlarida faol qatnashmoqdalar. Hozirgi kunda kafedrada 11 nafar xodim faoliyat yuritadi. Shulardan1nafar xodim professor (Karabaev X.K.) 2 nafar xodim t.f.d.dosent (Ro’ziboe S.A.,Xakimov E.A,) 2 nafar xodim t.f.n.(Mustafaqulov I.B., Shakirov B.M.) DSc ximoya qilish arafasida 4 nafar xodim mustaqil izlanuvchilar (Avazov A.A., Umedov X.A., Normamatov B.P, Xursandov Yo,).

  So'nggi уil ichida kafedra xodimlari tomonidan 300 dan ortiq ilmiy ishlar nashr etilgan, shu jumladan 4 ta o'quv qo'llanma, 8 ta monografiya, 12 ta elektron dastur, еtakchi respublika va xalqaro jurnallarda 100 dan ortiq maqolalar.

Kafedra hodimlari tomonidan chop etilgan o'quv qo'llanmalar

Mualliflar

Chop etilgan qo’llanmaning nomi

1

Mustafakulov I.B.

Umedov X.A.

Avazov A.A.

Gafarov R.R

Ko’krak qafasi qorin bo’shlig’i va qorin parda orti sohasi azolarining shikastlanishlari va xirurgik kasalliklari. 2022 yil O’quv qo’llanmalar.

2

Арзиева Г.Б.

Негмаджанов Б.Б.

Карабаев Х.К.

Хакимов Э.А.

Ожоговая болезнь у детей.Учебний пособе 2022г

3

Babajanov A.S.

Ro’ziboev S.A.

Toirov A.S.

Axmedov A.S.

Xudoynazarov U.R

Harbiy dala xirurgiasi. 2022 yil O’quv qo’llanmalar

4

AxmedovR.F. KarabaebX.K. Tagaev K.R.

Ожоговый сепсис 2022г. O’quv uslubiy qo’llanmalar. 2021

5

Хаджибаев Ф.А.

Атаджанов Сҳ.К.

Карабаев Х.К.

Мустафаев А.Л.

Лечебно-диагностический алгоритм при закрытых повреждениях поджелудочной железы 2022 г Методический рекомендация

6

Хакимов Е.А., Карабаев Х.Р. Рузибаев С.А., Сҳакиров Б.М.

Ожоговая болезнь у детей. 2022 г. Монография.

7

Рузибаев С.А., Бабажанов А.С.

Оптимизация хирургического лечения глубоких ожогов у лиц пожилого возраста с отягощенным преморфидным фоном 2021 г. Монография.

8

Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Рузибаев С

Современные принципы реабилитации и профилактики осложнений у больных циророзом печени в отдалённый период после портосистемного шунтированя. 2021 г Монография.

9

Mustafakulov I.B..

Mizamov F.O.

Qurbonov N.A.

Umedov X.A

Qo’shma shikastlanishlardatorokoabdominal jarohatlar 2022 yil. Monografiya.