Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedraning ilmiy-tadqiqot ishlari

    Kafedraning xodimlari ilmiy-tadqiqot zamonaviy ichki kasalliklar fanining dolzarb muammolarini aniqlash, ilmiy yangiliklar yaratish, yangicha davolash turlarini yaratish, talabalarni yangicha o ‘qitish tizimida tashkil qilish ustida ishlamoqdalar.

    Kafedraning barcha xodimlari kafedra va institut ilmiy-tadqiqot ishlarida faol qatnashmoqdalar. Hozirgi kunda 6 nafar xodim mustaqil izlanuvchilar (Mirzayev O.V., Samatov D.K., Ibadova O.A., Shonazarova N.X., Ergashova M.M., Ellamonov S.N., Sheranov A.M.) va 1 nafar xodim (Tairova Z.K.) doktoranturada o'qiydi.

    So‘nggi bir yil ichida kafedra xodimlari tomonidan 60 dan ortiq ilmiy ishlar nashr etilgan, shu jumladan 1 ta o'quv qo'llanma, 3 ta monografiya, 4 ta elektron dastur, yetakchi respublika va xalqaro jurnallarda 30 dan ortiq maqolalar.

  Kafedra xodimlari tomonidan chop etilgan oquv qollanmalar:

Mualliflar

Chop etilgan qollanmaning nomi

1

Shodikulova G.Z.

Po’latov U.S.

Babamuradova Z.B.

Kardiologiyadan amaliy mashg’ulotlar

  Kafedra xodimlari tomonidan axborot -kommunikatsiya texnologiyalariga oid dasturlar:

Shodikulova G.Z.

Mirzayev O.V.

Babamuradova Z.B.

Yoshlarda biriktiruvchi to’qimadifferentsiyallashmagan displaziyasi belgilarini skrining qilish uchun dastur

DGU 2021 3522

Shodikulova G.Z.               Samatov D.K. 

Biriktiruvchi to’qima displaziyasimavjud bemorlarda yuqori oshqozon -ichak yo’llaripatologiyasi zo’rayib borishini erta tashxislash va davolash taktikasinitanlash uchun dastur

DGU 2021 3521

Shodikulova G.Z.    

Xasanov O.G.

Программа ранней диагностики и профилактики НПВС индуцированной гастропатии у больных с остеоартрозом коленного сустава

DGU 2022 3781

Shodikulova G.Z.    

Tairova Z.K.  

Revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarda kardiovaskulyar o’zgarishlarni erta tashxislash dasturi

DGU 2022 4254

Kafedra xodimlari tomonidan chop etilgan monografiyalar:

  1. «Клиника, диагностика и лечение дисфункции эндотелия у пациентов с пролапсом митрального клапана при недифференцированной дисплазии соединительной ткани» monografiya – Shodikulova G.Z.
  2. «Revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarda anemiya klinik kechishi va farmakoterapiyasining o’ziga xos xususiyatlari» monografiya – Shodikulova G.Z., Po’latov U.S.
  3. «Недифференцированная дисплазия соединительной ткани: конституциональная основа полиорганных нарушений у лиц молодого возраста» monografiya – Shodikulova G.Z., Babamuradova Z.B.