Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Fakultet o'quv-uslubiy ishlari

  Fakultetda o'quv-uslubiy ishlar O'zbekiston Respublikasining ta'lim me'yoriy-huquqiy hujjatlariga muvofiq tashkil etilgan:

 1. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni (1997 yil 29 avgust).
 2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi (29 avgust 1997 y).
 3. "Oliy ta'lim to'g'risidagi Nizom" Minvssobr tomonidan tasdiqlangan. 9.01.2003 yildan
 4. 5510100 "Davolash ishi" yo'nalishi bo'yicha davlat ta'lim standarti.
 5. Vazirlik tomonidan tasdiqlangan " Davolash ishi" ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quv rejalari.
 6. Mavzulardagi standart va ish dasturlari.
 7. "Talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to'g'risidagi Nizom" O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 2010 yil 333-sonli buyrug'iga asosan 2009 yil 204-son buyrug'i bilan tasdiqlangan.
 8. SamDTI rektorining 2013 yil 12 sentyabrdagi "universitetda modul ta'lim tizimi bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etish to'g'risida"gi 43-sonli buyrug'i.
 9. SamDTI rektorining 2013 yil 19 dekabrdagi 951/u sonli "universitetda elektron ta'lim tizimida o'quv jarayonini tashkil etish to'g'risida "gi buyrug'i moodle.sammi.uz intranet".
 10. SamDTI ilmiy Kengashining 2016 yil 15 iyundagi 9-son bayonnomasi "o'quv jarayonini tashkil etishning kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini baholash va nazorat qilish bo'yicha tavsiyalar".
 11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "ta'lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4119-sonli qarori"
 12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018 yil 5 sentyabrdagi PF-5538-son farmoni"
 13. Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi prinsiplarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida " 2019 yil 11 iyuldagi PQ-4391 - son
 14. "Oliy va o'rta maxsus ta'lim sohasida boshqaruvni isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019 yil 11 iyuldagi PF-5763-son