Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedra o'quv va o'quv-metodik ishlari

  Kafedrada talabalardan: tibbiy profilaktika yo’nalishining 1-2 kurslari, tibbiy biologiya yo’nalishining 2 kurslari, xalq tabobati yo’nalishinig 2 kurslari, davolash, kasbiy ta’lim, pediatriya va stomatologiya yo’nalishinig 3 kurslari, farmatsevtika yo’nalishining 1 kurslari, shuningdek qo’shma dastur bo’yicha 2 kurs va horijiy talabalarning 3 kurslariga kafedraning quyidagi fanlari bo’yicha mashg’ulotlar o’tkizilib kelinmoqda:

 1. Umumiy gigiyena;
 2. Gigiyena. Tibbiy ekologiya;
 3. Ekologiya va gigiyena;
 4. Mutaxassislikka kirish;
 5. Nutritsiologiya.

  Kafedra xodimlari muallifligida quyidagi o’quv adabiyotlari nashr etilgan:

 1. Dietologiya asoslari. Darslik. Xudoyberganov A.S., Rizayev J.A., Tuxtarov B.E.
 2. Stomatologiyada menejment. O’quv qo’llanma. Tuxtarov B.E., Rizayev J.A., Nurmamatov K.CH.
 3. Менежмент в стоматологии. Tухтаров Б.Э., Ризаев Ж.А., Нурмаматова К.Ч.
 4. Tibbiyotda Statistika. O’quv qo’llanma. Tuxtarov B.E., Rizayev J.A., Nurmamatov K. CH.
 5. Professional sportchilarning ovqatlanishlarni gigienik asoslash. Monografiya, Tuxtarov B.E.
 6. Основы менеджмента и экономики стоматологии. учебное пособие. 2020 й. Ж.А. Ризаев., Б.М. Маматкулов., Р.Н. Нигматов., Б.Э. Тухтаров., Л.Т. Мирварисова., К.Ч. Нурмаматова.
 7. Temur yo’l transporti orqali tashish sharoitida sabzovоt va poliz mahsulotlarining ozuqaviy va biologik qiymatini ta’minlashni gigienik baholash. Monografiya. Fayziboyev P.N., Tuxtarov B.E.
 8. Sabzavot va poliz mahsulotlari gigiyenasida NASSR sistemasi ahamiyati. O’quv-uslubiy qo’llanma. Fayziboyev P.N., Tuxtarov B.E., Baratova R.Sh.
 9. Gigiyena.Tibbiy ekologiya fanidan amaliy ko’nikmalar. O’quv-uslubiy qo’llanma. Aminov Z.Z., Naimova Z.S., Qurbonova Х.A.
 10. Практические навыки по предмету Гигиена, медицинская экология. Учебно-методическое пособие. Aminov Z.Z., Naimova Z.S., Qurbonova Х.A.
 11. Даволаш профилактика муассасаларида рационал сув таъминотининг аҳамияти. ичимлик сувининг сифатига бўлган гигиеник талаблар. Ўқув услубий кўлланма. Тухтаров Б.Э., Наимова З.С., Қурбанова Ҳ.А.
 12. Davolash profilaktika muassasalarida ratsional suv ta’minotining ahamiyati. Ichimlik suvining sifatiga qo’yiladigan gigiyenik talablar. Учебно-методическое пособие. Тухтаров Б.Э., Наимова З.С., Қурбанова
 13. Методы оценки функционального состояния и умственной работоспособности детей и подростков. определение функциональной готовности детей 6-летнего возраста к поступлению в школу. Учебно-методическое пособие. Тухтаров Б.Э., Наимова З.С., Қурбанова Ҳ.А.
 14. Дорихона гигиенасининг умумий асослари. Кимё-фармацевтика корхоналарида ёритилганлик. Фармация факультети талабалари учун ўқув услубий қўлланма. Тухтаров Б.Э., Наимова З.С., Қурбанова Ҳ.А.
 15. Davolash profilaktika muassasalarining yoritilganligini gigienik baholash. O’quv-uslubiy qo’llanma. Tuxtarov B.E., Abdumuminova R.N., Baratova R.Sh.
 16. Davolash profilaktika muassasalarida ratsional suv ta’minotining ahamiyati. O’quv-uslubiy qo’llanma. Tuxtarov B.E., Baratova R.Sh., Gapparova G.N.
 17. Military hygiene. Darslik, Shayxova G.I., Rizayev J.A., Tuxtarov B.E., Fozilov N., Asqarova N.Q., Rahimova D.J.