Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedra o'quv va o'quv-metodik ishlari

  Kafedra “Fiziologiya” fanining modul dasturi bo‘yicha xalq tabobati, umumiy tibbiyot, pediatriya, tibbiy profilaktika, tibbiy biologiya, stomatologiya fakultetlarining 1-2 kurs talabalarini tayyorlaydi.

  Har bir fakultet va kurs bo‘yicha darslar quyidagi tasdiqlangan hujjatlar asosida olib boriladi:

  - malaka tavsifi;

  - davlat standarti;

  - o'quv dasturi;

  - o'quv ish dasturi;

  - kalendar-tematik reja.

  - zamonaviy ta'lim texnologiyalari (grafik organayzerlar, keys texnologiyasi va proyeksiya usuli).

  O'quv jarayonida quyidagi texnik o'quv vositalaridan foydalaniladi.

  Markaziy kompyuterga ulangan televizorlar orqali tematik videofilmlar, taqdimotlar, multimedia dasturlari, ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar efirga uzatiladigan telekommunikatsiya tizimi yo‘lga qo‘yildi. Birlashtirilgan o'rganish uchun mo'ljallangan, o'quv rejasiga muvofiq tuzilgan va o'quv dasturining barcha bo'limlariga mos keladigan skanerlangan tasvirlarning yagona banki mavjud.

  Kafedra kutubxonasi.

  – Kutubxonada ingliz, o‘zbek va rus tillarida 500 dan ortiq o‘quv adabiyotlari mavjud.

  - Elektron kutubxona oʻz ichiga darslik, atlaslar, oʻquv-uslubiy qoʻllanmalar, oʻquv qoʻllanmalari, maʼruza matnlari va boshqalarni oʻz ichiga oladi.

  Kafedrada laboratoriya ishlari faol olib borilmoqda.

  1. Kafedrada laboratoriya mashg‘ulotlari har bir fakultet bo‘yicha ishlab chiqilgan kalendar tematik reja asosida olib boriladi.

  2. Mavzularga oid laboratoriya va amaliy ishlar muhokama qilinadi va bayonnomalar ish daftariga kiritiladi.

  Talabalarning mustaqil ishi.

  Talabalarning mustaqil ishlarining turlari,

  1. Interfaol texnologiyalar yordamida o‘rganish.

  2. Sxemalar, elektron tasvirlar, atlasdagi tasvirlar va ko’rgazmali qurollar yordamida o’qitish.

  3. Fiziologik tajriba va testlarni qo'llash.

  4. Internet ma'lumotlaridan foydalangan holda insho yozish.

  5. Internet ma'lumotlari orqali yangi mavzular bo'yicha jadvallar tayyorlash.

  6. Mavzu bo'yicha interfaol o'yinlar tayyorlash.

  7. Krossvordlar tuzish.

  8. Mavzu bo'yicha taqdimotlar tayyorlash.

  9. Mavzular bo'yicha eslatma yozish.

  10. Mavzu materiallari talabalar bir-biri bilan muhokama qiladilar va muloqot qiladilar.

  Talabalar bilimi, talabalar davomati va fanlarni o'zlashtirish ko'rsatkichlarini baholash ma'lumotlari.

  O‘zbekiston Respublikasi O‘zbekiston Respublikasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim vazirligining 25 avgustdagi buyrug‘i bilan o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash to‘g‘risida”gi reyting nizomi”ga muvofiq fiziologiya fanidan talabalar bilimini nazorat qilish va baholash. , 2010-yil 333-son va universitet rektorining 2013-yil 12-sentyabrdagi 43-sonli “Tizimga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi muassasa to‘g‘risidagi buyrug‘i, 2013-yil 19-dekabr “Universitetda o‘quv mashg‘ulotlarini o‘tkazish to‘g‘risida” moodle .sammi.uz “Elektron ta’lim tizimida internet tarmog‘ini tashkil etish to‘g‘risida”gi 951/U-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan kredit-modul tizimida o‘quv jarayonini tashkil etishda talabalar bilimini baholash va nazorat qilish, shuningdek, SamMU Ilmiy Kengashining 2016 yil 15 iyundagi 9-sonli tavsiyanoma bayonnomasi” va quyidagicha amalga oshiriladi.

  Talabalarning ta'lim jarayonini baholash tartibi.

  Baholash - o'quvchilarning o'quv jarayonini yakunlash bosqichlaridan biri bo'lib, o'quvchi tomonidan o'quv jarayonini o'zlashtirish darajasini ko'rsatadi. Baholash jarayonini aniqlaydi: og'zaki so'rov, test, yozma ish, amaliy ko'nikmalar natijasi.

    Baho modul tizimi bo‘yicha, o‘quv jarayonining joriy baholari va modul bo‘yicha yakuniy nazorat natijalari yig‘indisidan kelib chiqqan holda an’anaviy 5-balli tizim asosida qo‘yiladi.

    YaN o‘tkizish fakultet dekanati tomonidan tuzilgan grafik asosida universitet ARM kompyuterlarida MO‘M testlaridan foydalangan tarzida, dekan o‘rinbosarlari ishtirokida o‘tkiziladi va baholanadi