Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Kafedra o'quv va o'quv-metodik ishlari

    Kafedrada 1-  kurs davolash-1, davolash-2, pediatriya, tibbiy profilaktika, , tibbiy biologiya, stomatologiya, xalq tabobati fa’kulteti talabalari «Tibbiy biologiya. Umumiy genetika» fanini hamda 4-kurs tibbiy biologiya fa’kulteti talabalari «Molekulyar genetika» fanini dastur asosida tahsil olishadi.

    O’qitish har bir kurs va fa’kultet uchun quyidagi tasdiqlangan hujjatlar bo’yicha olib boriladi:
    – Ishchi o’quv reja;
    – Davlat ta’lim standarti;
    – Modul dasturi;
    –Modul ishchi dastur;

    –Kalendar tematik reja;

    – Ishchi daftar
    – Тa’lim texnologiyalariga quyidagilar kiritilgan:
    – O’zR SSV №80 buyrug’iga asosan o’zgartirishlar;
    – tasdiqlangan malaka talablari;
    – xalqaro tavsiyalar;
    – zamonaviy ta’lim texnologiyalari (grafik organayzerlar, keys texnologiya va proekt usuli).

    –tarqatma materiallar;
    O’qitish jarayonida quyidagi texnik ta’minotlar mavjud:
    Telekommunikatsion tizim tashkil qilingan bo’lib, mavzuga oid videofilmlar, prezentatsiyalar, multimediya dasturlari, ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar markaziy kompyuterga ulangan televizorlar yordamida namoyish etiladi. O’quv dasturiga asosan tuzilgan unifitsirlangan o’qitish uchun mo’ljallangan va o’quv dasturining barcha bo’limlariga to’g’ri keladigan skanerlangan tasvirlarning yagona banki mavjud.
    Kafedra kutubxonasi:


  • Кutubxonada ingliz, o’zbek va rustillaridagi 40 dan ortiq o’quv adabiyotlar mavjud.
  • Elektron kutubxona darslik, monografiya , o’quv qo’llanmalar, o’quv-uslubiy qo’llanmalar va boshqalarni o’z ichiga oladi.

Kafedrada xodimlari tomonidan chop qilingan o’quv qo’llanmalar.