III Xalqaro olimpiada tibbiy oliy ta'lim talabalari uchun “Samarqand – 2020”