PBIM (137) № 4 2022


Subject of the article

ПЛЕВРОДЕЗНИНГ ТУРЛИ УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШДА ЎПКА БУЛЛЕЗ КАСАЛЛИКЛАРИДА ВИДЕОТОРАКОСКОПИК АРАЛАШУВЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ (70-73)

Authors

Исматов Жамшед Каримович

Institution

Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш.

Abstract

Клиник тадқиқот 2015-2021 йиллар давомида Академик В.Воҳидов номидагии РИХИАТМ ва Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида бажарилди. Назорат гуруҳига Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида операция қилинган 62 нафар бемор (2015-2021 йиллар) кирди. Асосий гуруҳ Академик В.Воҳидов номидаги РИХИАТМда операция қилинган (2018-2021 йй.) 26 нафар бемор ва Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида (2018-2021) операция қилинган 92 нафар бемордан иборат. Иккала гуруҳда ҳам беморлар ёши ўртача 20-44 ёшни ташкил этди. Эркаклар орасида касалланиш аёлларга қараганда юқори. Ёрилиш билан асоратланган ўпканинг буллёз касалликларида тавсия этилаётган кимёвий плевродез усулининг клиник самарадорлиги операциядан кейинги реабилитацияни яхшилаш ва тезлаштириш, касалликнинг ўзига хос асоратлари ва қайталаниш ҳолатларини камайтириш нуқтаи назаридан исботланди. Шунингдек, ишлаб чиқилган видеоасcистирланган торакоскопик плевродез усули операцияни соддалаштириш ва вақтини қисқартириш каби техник афзалликлари, шунингдек, плевра бўшлиғига таъсир этилувчи дори воситасининг яллиғланиш жараёнининг намоён этиши ва антибактериал таъсири нуқтаи назаридан клиник аҳамияти аниқланди.

Key words

плевродез, видеоторакоскопия, ўпканинг буллёз касаллиги, ФарГАЛС.

Literature

1. Im Y, Farooqi S, Mora A Jr. Vanishing lung Agarwal R, Khan A, Aggarwal AN, et al. Efficacy & safety of iodopovidonepleurodesis: a systematic review & meta-analysis. Indian J Med Res. 2012; 135:297–304. 2. Bertolaccini L, Pardolesi A, Brandolini J, Solli P. Uniportal video-assisted thoracic surgery for pneumothorax and blebs/bullae. J Vis Surg. 2017;3:107. 3. Deslée G, Mal H, Dutau H, Bourdin A, Vergnon JM, Pison C, et al. Lung volume reduction coil treatment vs usual care in patients with severe emphysema: the REVOLENS randomized clinical trial. JAMA 2016;315(2):175–84 4. Guo Y, Tang K, Bilaceroglu S, et al. Iodopovidone is as effective as doxycycline in producing pleurodesis in rabbits. Respirology. 2010;15:119-25. 5. Fattaeva D.R., Rizaev J.A., Rakhimova D.A. Efficiency of Different Modes of Therapy for Higher Sinus after COVID-19 in Chronic Obstructive Pulmonary Disease //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 6378–6383-6378–6383. 6. Ismatov D.K., Eshonkhodzhaev O.J., B.Z.Kamdamov, &J.S.Kikmatov. (2021). IMPROVEMENT OF THE RESULTS OF COMBINED PLEURODESIS WITH VIDEOTHORACOSCOPIC INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH BULLOUS LUNG DISEASE. 中华劳动卫生职业病杂志2021年月第39卷第7期chin J IndHygOccup Dis, 2021,, Vol.39(13), 530–539. 7. Khikmatov, J. S., Khudaibergenov, S. N., Khamdamov, B. Z., &Ismatov, J. K. (2021). BRONCHIECTASIS (LITERATURE REVIEW). Scientific progress, 2(7), 94-108. 8. Migliore M. VATS surgery for anatomical lung resection: a different approach for every surgeon. Video-assist ThoracSurg 2016;1:31 9. Sakakura N, Mizuno T, Kuroda H, Sakao Y, Uchida T. Surgical treatment of empyema after pulmonary resection using pedicle skeletal muscle plombage, thoracoplasty, and continuous cavity ablution procedures: a report on three cases. J Thorac Dis. 2016 Jun;8(6):1333-39. doi: 10.21037/jtd.2016.04.04 10. Song KS, Keum D, Kim JB. Chemical pleurodesis using doxycycline and viscum album extract. Korean J ThoracCardiovasc Surg. 2017 Aug;50(4):281-86. doi:10.5090/kjtcs.2017.50.4.281 11. Teixeira LR, Vargas FS, Puka J, et al. Effectiveness and safety of iodopovidone in an experimental pleurodesis model. Clinics (Sao Paulo). 2013;68:557. 12. Tomashefski JF. Dail and Hammar's pulmonary pathology volume I: nonneoplastic lung disease; 2008. 13. Khazratov, A. I., Rizaev, J. A., Lisnychuk, N. Y., Reimnazarova, G. D., Kubaev, A. S., & Olimjonov, K. J. (2021). Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 8(2), 227-235. 14. Khasanov I.I., Rizaev J.A., Shomurodov K.E. Specific features of dental implantation in patients with maxillar sinusitis // EPRA International Journal of Socio-Economic and Environmental Outlook. – 2020. – Т. 7. – №. 5. – С. 9-17. 15. Zoumot Z, Kemp SV, Singh S, Bicknell SR, McNulty WH, Hopkinson NS, et al. Endobronchial coils for severe emphysema are effective up to 12 months following treatment: medium term and cross-over results from a randomised controlled trial. PLoS One 2015;10(4):1–13 16. Жестков К.Г., Ядута Р.Т. Роль и место талька в лечении злокачественного плеврита. Хирургия. 2016. № 1–2. С. 40–44. 17. Жестков КГ, Барский БГ, Атюков МА, Пичуров АА. Национальные клинические рекомендации по лечению спонтанного пневмоторакса. Москва, РФ; 2014. 23 с. 18. Очилов М. Э. и др. Ўпканинг буллёз эмфиземаси ва спонтан пневматораксда замонавий тиббий технологияларнинг роли (амалиётда кузатилган ҳолат).“ //Ўзбекистон хирургияси” журнали. – 2016. 19. Худайбергенов , Ш.Н., О.Дж. Эшонходжаев, Ж.К. Исматов, and Ж.С. Ҳикматов. 2021. “Улучшение Результатов Комбинированного Плевродеза При Видеоторакоскопических Вмешательствах У Больных С Буллезной Болезнью Легких”. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, November, 343-48.