Журнал кардиореспираторных исследований 2022, №2


Subject of the article

REVMATOID ARTRIT BILAN KASALLANGAN KARDIOMETABOLIK SINDROMI BOR BEMORLARDA QALQONSIMON BEZ KASALLIKLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (22-25)

Authors

Shodikulova G.Z. Shonazarova N.X

Institution

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Abstract

boshqaradi. Tireoid gormonlar organizmda hamma moddalar almashinuviga ta’sir ko‘rsatib, hamma organ va to‘qimalarning o‘sish va shakllanishida ishtirok etadi. Avvalam bor, issiqlik xosil bo‘lishini stimulyatsiya kiladi, to‘qimalarda kislorod so‘rilishini kuchaytiradi, organizmda oksidlanish jarayonnini oshiradi. Revmatoid artrit (RA) –keng tarqalgan (butun dunyo aholisining 1% tashkil qiladi) autoimmun kasallik bo‘lib, simmetrik eroziv artrit (sinovit) bilan xarakterlanuvchi va bo‘g‘imdan tashqari boshqa organlarni zararlanishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. RA ning namoyon bo‘lish xarakteri quyidagilar: bo‘g‘imda og‘riq, funksiyasining buzilishi va zo‘rayib boruvchi bo‘g‘im deformatsiyasi, ichki organlarning qaytmas o‘zgarishlari , erta nogironlikka olib kelishi (kasallik boshlanganidan keyin 20 yil ichida bemorlarning uchdan bir qismi nogiron bo‘lib qoladi) va bemorlarning o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligining kamayishidir (o‘rtacha 5-15 yil). Ma’lumotlarga ko‘ra RA bilan og‘rigan bemorlarda bo‘qoq, gipotireoz, surunkali buyrak usti bezi yetishmovchiligi va boshqa endokrin bezlar patologiyasining tez-tez namoyon bo‘lishi aniklangan. QB gormonlari metabolik jarayonlarning faolligini oshiradi, lipogenezni kuchaytiradi, glyukozaning yog‘ va mushak to‘qimalari tomonidan so‘rilishini oshiradi, glyukoneogenez va glikogenolizni faollashtiradi.

Key words

qalqonsimon bez, revmatoid artrit, gipotiroidizm

Literature

Иммунологические и морфологические предиктори клинической гетерогенности пациентов с болезнью Грейвса (по резултатам исследования оперативного материала щитовидной желези) / Т.В. Саприна, Т.С. Прохоренко, Н.В. Рязансева, И.Н. Ворожсова, С.Ю. Мартинова, А.Н. Дзюман, А.П. Зима, О.С. Попов, И.А. Хлусов, К.Т. Касоян, И.П. Шабалова // Бюллетен сибирской медитсини. 2015. Т. 14. № 1. С.81-91. 12.Казаков С.П. 􀁙􀁦􀁣􀁠􀁓􀁞􀀃􀁝􀁓􀁣􀁗􀁛􀁡􀁣􀁘􀁤􀁢􀁛􀁣􀁓􀁥􀁡􀁣􀁠􀁮􀁨􀀃􀁛􀁤􀁤􀁞􀁘􀁗􀁡􀁕􀁓􀁠􀁛􀁜􀀃􀂬􀀃􀀉􀀎􀀔􀀑􀀍􀉮􀀋􀀃􀀎􀀅􀀃􀉹􀉮􀀑􀉖􀀈􀀎􀀑􀀄􀀒􀀏􀀈􀀑􀉮􀀓􀀎􀀑􀀘􀀃􀀑􀀄􀀒􀀄􀉮􀀑􀉹􀀇􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃№2 | 2022 25 2. 2.Римар О.Д., Мустафина С.В., Симонова Г.И. Эпидемиологические исследования йодного дефицита и тиреоидной патологии в крупном центре Западной Сибири 1995–2010 гг. (на примере г. Новосибирска) // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2012. Т. 8. № 2. С. 50–54.