Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali 2022, No 4


Subject of the article

YURAKDA O‘TKAZILGAN OPERATSIYALARDAN KEYINGI KOGNITIV DISFUNKSIYANING RIVOJLANISHIDA SUN'IY QON AYLANISHNING O‘RNI (15-20)

Authors

Matlubov M.M., Yusupov J.T., Joniev S.Sh., Saidov M.A., Mallayev I.U.

Institution

Abstract

Key words

Literature