Doktor axborotnomasi 2022, №2.1 (103)


Subject of the article

МЕДИКАМЕНТОЗ АБОРТДАН КЕЙИНГИ КОНТРАЦЕПЦИЯНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (171-175)

Authors

З. А. Насирова, З. Ф. Гайбуллаева

Institution

Самарқанд давлат тиббиѐт университети, Самарқанд, Ўзбекистон

Abstract

Мазкур тадқиқот ишида биз аборт қилингач, гормонал контрацептив воситаси қўлланилгандан кейин қин микробиотасининг бузилиши ҳамда инфекцион-яллиғланишли асоратлар ривожланишининг учраш ҳолатларини таҳлил килдик. Ҳозирги вақтда гинекологияда инфекцион-яллиғланишли касалликлар учраш ҳолатларининг пасайиш тенденцияси кузатилмаяпти. Мазкур тадқиқотни бажариш жараѐнида ҳал этиладиган вазифалардан бири бўлиб, туғруқ йўллари микробиотасининг ҳолати ва абортдан кейинги даврда гормонал контрацептив воситаси қўлланилганда кузатиладиган асоратларнинг ривожланиши орасидаги корреляцион боғлиқликни аниқлаш бўлди.

Key words

гормонал контрацептив воситаси, микробиота, асоратлар, LARC, инфекция.

Literature

1. Абакарова П. Р., Куземин А. А., Довлетханова Э. Р. Контрацепция после аборта //Гинекология. – Т. 13. – №. 5. – С. 18. 2. Л. Р. Агабабян, З. А. Насирова, З. Ф. Гайбуллаева Медикаментоз абортдан кейинги реабилитация // Доктор ахборотномаси, № 2 (99), 2021. С.120-123. DOI: 10.38095/2181-466X-2021992-120-124 3. С.Э. Махмудова, А.Т. Ахмедова Особенности контрацепции после медицинского аборта // Вестник врача, № 4, 2017. С.23-25. 4. Габидуллина Р. И. и др. Эффекты комбинированной оральной контрацепции на микробиоту влагалища //Практическая медицина. – 2018. – Т. 16. – №. 6. 5. Камалова К. А., Ящук А. Г. Комбинированные оральные контрацептивы и вагинальное здоровье //Медицинский вестник Башкортостана. – 2016. – Т. 11. – №. 3 (63). 6. Муминова М. С. Особенности влияния комбинированных оральных контрацептивов на микрофлору влага-лища //Аллея науки. – 2018. – Т. 5. – №. 5. – С. 167-171. 7. Eastman A. J. et al. The Influence of Obesity and Associated Fatty Acids on Placental Inflammation //Clinical Therapeutics. – 2021. 8. Mihajlovic J. et al. Combined hormonal contraceptives are associated with minor changes in composition and di-versity in gut microbiota of healthy women //Environmental Microbiology. – 2021. 9. Song S. D. et al. Daily vaginal microbiota fluctuations associated with natural hormonal cycle, contraceptives, diet, and exercise //Msphere. – 2020. – Т. 5. – №. 4. – С. e00593-20.