Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Subject of the article

VIRUSLI VA ALKOGOLLI JIGAR SIRROZIDA RIVOJLANGAN GEPATORENAL SINDROMIDA BUYRAKDAGI O‘ZGARISHLARNI ERTA TASHXISLASH VA KOMPLEKS MUOLAJALAR TA’SIRINI BAHOLASH (397-401)

Authors

Gadoev A.G., Juraeva M.A., Abdulazizxojiev B.R., Ashuralieva N.D.

Institution

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Andijon davlat tibbiyot instituti

Abstract

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga ko‘ra jigar sirrozi diffuz jarayon hisoblanib uning me’yoridagi tuzilmasini fibroz to‘qimalarga transfarmatsiyasi va regeniratsiya tugunlari hosil bo‘lishi bilan xarakterlanadi. U qator surunkali jigar kasalliklarining final bosqichi hisoblanadi. Har yili turli etiologiyali jigar sirroziga chalingan bemorlarning 5-7% kasallik dekompensatsiya bosqichiga o‘tadi. Ushbu bosqichda nafaqat jigar, balki bemorlarda multiorgan (tizimli) zararlanish holati kuzatiladi. Dekompensatsiya bosqichidan oldin, kompensatsiya (asimptom) bosqich kuzatilib, ushbu davrda, aksariyat hollarda kasallikning klinik belgilari kuzatilmaydi. Jigar sirrozining dekompensatsiya bosqichi jigar ensefalopatiyasi, qizilo‘ngach hamda oshqozon kengaygan venalaridan qon ketishi, assit (qorindagi suyuqlikni infeksiyalanishi yoki usiz), gepatorenal sindrom, giponatriemiya va infeksiyaga bog‘liq asoratlar kiradi.

Key words

jigar sirrozi, gepatorenal sindrom, hujayra yetishmovchiligi, portal gipretenziya

Literature

1. Поликарпова Т.С., Тарасова О.И., Мазурчик Н.В., Огурцов П.П.Трудности и новые достижения в диагностике, профилактике и лечении гепаторенального синдрома // Клиническая медицина. – 2013 – № 11 – С.57-63. 2. Светова Э.В., Сапронова Н.Г., Кательницкий И.И. Возможности помощи больным с циррозом печени, осложненным портальной гипертензией //Медицинский вестник Юга России. – 2018 – № 9(1). – С. 6-16. 3. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. Journal of Hepatology. – 2018 – Vol. 69 – №2. – P.406-460. 4. А.Гадаев Ички касалликлар. 2019 йил, 588-598 саҳифа. Муҳаррир нашриёти, Тошкент).