Stomatologiya va kraniofasial tadqiqotlar jurnali №3 2022.pdf


Subject of the article

KARIES KASALLIGINI RIVOJLANISHIDA BEMORLAR MUVOFIQLIGI DARAJASINING ROLI (57-59)

Authors

Axrorova Malika Shavkatovna, G'afforova Hojaroy Panji Qizi

Institution

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Abstract

Tibbiyot rivojlanishining hozirgi bosqichida mavjud bo'lgan bilimlarni umumlashtirib, tish-jag' tizimining holatini umuman tananing holati indikatori ayta olishimiz mumkin. Shu bilan birga, fan odamlarning hayot tarzining va odatlari bir qator kasalliklarning, shu jumladan tish kasalliklarining paydo bo'lishi va rivojlanishidagi jiddiy dalillar bazasiga ega.Terapevtik va profilaktika choralarini malakali amalga oshirish va bunda bemorning majburiy ishtiroki, ya'ni bemorlarning muvofiqlik xulq-atvorini rag'batlantirish va shakllantirish juda muhimdir.Biroq, bemorlarning past darajadagi muvofiqligi tibbiyotda mavjud bo'lgan bilimlarni qo'llashga va kasalliklarning tarqalishi va intensivligini kamaytirish va asoratlar xavfini kamaytirishga imkon bermaydi.

Key words

muvofiqlik, tish kariyesi, kariyesga chidamlilik,uglevodli mahsulotlar.

Literature

1. Ayer W. Psychology in dental practice. Peter Press, 2008 .-- 219 p. 2. Lukinykh L. Dental diseases during pregnancy and their prophylaxis. Med. book., 2005 .-- 156 p.