Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2023 №1.


Subject of the article

HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA GERPETIK STOMATITNING IMMUNOLOGIK JIHATLARI (79-81)

Authors

Yuldasheva Nasiba Alisherovna, Komilova Adiba Zokirjonovna

Institution

Toshkent Davlat Stomatolgiya Instituti

Abstract

Homiladorlikning turli davrlarida SGP va Gerpetik stomatit bilan kasallangan homilador ayollar tekshirildi. Og‘iz suyuqligidagi interleykin-10 ning past darajasi homiladorlik davrining ikkinchi trimestrida aniqroq bo‘lgan gerpetik stomatitli homilador ayollarda aniqlandi. Shuni ta'kidlash kerakki, adabiyotda homilani rad etishning uchta asosiy immunologik mexanizmi ko‘rsatilgan: nosimmetrik sitotoksik antikorlarning ta'siri, Th1ga bog‘liq immun javob yo‘li, Th2 vositachiligidagi hujayra reaksiyalar va tabiiy killirlarning yembryodestruktiv ta'siri

Key words

homiladorlik, gerpetik stomatit, interleykin -10, og‘iz suyuqligi, qon.

Literature

1. Gomez-Lopez N. Normal and premature rupture of fetal membranes at term delivery differ in regional chemotactic activity and related chemokine/cytokine production. Reprod. Sci. 2013; 20 (3): 276-84. 2. Wegmann T.G., Lin H., Guilbert L. Bidirectional cytokine interactions in the maternal-fetal relationship - is successful pregnancy a Th2 phenomenon? // Immunol. Today. - 1993. - Vol. 14. -P 353-356. 3. Zhang J.H., He H., Borzychowski A.M. Analysis of cytokine regulators inducing interferon production by mouse uterine natural killer cells // Biol. Reprod. - 2003. - Vol. 69. - R 404-411. 4. Arinola O.G., Louis J., Tacchini-Cottier F., Aseffa A., Salimonu L.S. Interleukin-4 (IL-4) and interferon-gamma (IFN-gamma) in pregnant C57BL/6 mice infected with L. major at different gestational periods. //West Afr J Med.- 2004. - № 23(3).-P202- 207. 5. Matsumura T., Hayashi H., Takii T. TGF-fi down-regulates IL- 1, induced TLR2 expression in murine hepatocytes // Journal of Leukocyte Biology. - 2004. - Vol. 75. -P1056-1061. 6. Saito S., Nakashima A., Shima T., and M. Ito, “Th1/Th2/Th17 and Regulatory T-Cell Paradigm in Pregnancy” //American Journal of Reproductive Immunology.- 2010. - Vol.63. - № 6.- P 601-610.