Doktor axborotnomasi 2023, №3 (111)


Subject of the article

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA PASTKI JAG‘ DIAMETRI (BIGONAL KENGLIK)NING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO‘RSATKICHLARI (122-124)

Authors

G .J. Ulug‘bekova, Z. O. Qosimov, Sh. A. Adhamov

Institution

Andijon davlat tibbiyot instituti, Andijon, O‘zbekiston

Abstract

Maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarda pastki jag‘ diametri (bigonal kenglik)ni yoshga mos ravishda o‘sish dinamikasi tahlil etish maqsadida olib borilgan kraniometrik tadqiqot natija va tahlillari bayon qilingan. Pastki jag‘ diametri (bigonal kenglik)ni kraniometrik ko‘rsatkichlari Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashovchi 7-12 yoshdagi 165 nafar bolalardan olingan natijalar misolida tahlil etilgan.

Key words

antropometrik tekshiruvlar, pastki jag‘ diametri (bigonal kenglik), kraniometrik nuqtalar, gonion (go) nuqtalar, pastki jag‘ning o‘lchamlari.

Literature

1. Дистель В.А., Сунцов В.Г., Вагнер В.Д. Основы ортодонтии. - Н.Новгород: НГМА, 2001. - 237 с. 2. Abduazimov A.D. Ortodontiya va bolalar uchun tish protezlari. - T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyo-ti, 2002. - 203 b. 3. Лукина Г.А. Индивидуально-типологическая изменчивость и половой диморфизм неба в связи с формой головы: Автореф. дис. . . . канд. мед. наук. - Саратов, 2009. 4. Синельников Р.Д. , Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека 1 том. - М.: Медицина, 1996. - 343 с. 5. Ulug‘bekova G.J., AdhamovSh.A. 7-12 yoshdagi bolalarda yuzning fizionomik balandligi o‘sishdinamikasining kraniometrik tadqiqi.“Profilaktik tibbiyotda yuqori innovatsion texnologiyalarni qo‘llash” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari,2023, Andijon, 1327-1328-b. 6. Ulug‘bekova G.J.,Adhamov Sh.A. Andijon shahri va Izboskan tumanida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarda boshning bo‘ylama diametri o‘sish dinamikasining qiyosiy tahlili. Xorazm Ma’mun akademiyasi axbo-rotnomasi-4-1/2023, 209-211 b. 7. Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon. Comparative analysis of growth indicators of the eye socket in subjects aged 7-12 years living in Andijan city and Izboskan district// Journal of Biomedicine and Practice.2023, vol. 8, issue 1, 197-201 b. 8. Ulug‘bekova G.J., AdhamovSh.A. Profilaktik tibbiyotda antropometrik tadqiqotlar:7-12 yoshdagi bolalarda yuz-ning morfologik balandligi o‘sish ko‘rsatkichlari. “Profilaktik tibbiyotda yuqori innovatsion texnologiyalarni qo‘llash” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2023,Andijon, 1328-1329-b. 9. Ulug‘bekova G.J., AdhamovSh.A. 7-12 yoshdagi bolalarda yonoq diametri o‘sish dinamikasining kraniometrik tadqiqi “Yosh tadqiqotchilar: muammolar va istiqbollar” Talabalar ilmiy jamiyatining 51-respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari, 2023,Toshkent,467-468-b. 10. Ulug‘bekova G.J., Jalolov I.A., Adhamov Sh.A. 7-12 yoshdagi bolalarda yuzning o‘rta kengligi kraniometrik ko‘rsatkichlari. Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi-2023, Xiva, 5-2/, 255-257-b. 11. Ulug‘bekova G.J. Adhamov Sh.A. Profilaktik tibbiyotda antropometriya: 7-12 yosh toifasidagi bolalarda boshning gorizontal aylanasi o‘sish dinamikasining tahlili. Zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolari yosh olimlar xalqaro anjumani to‘plami, 2023, Toshkent, 182-183-b. 12. Ulug‘bekova G.J. Adhamov Sh.A. Kichik maktab yoshidagi bolalarda yuzning morfologik balandligi o‘sish dina-mikasi. O‘zbekiston Milliy universiteti xabarlari, 2023,Toshkent,№3/1/1, 160-161-b. 13. Ulug‘bekova G.J. Adhamov Sh.A. Profilaktik tibbiyotda antropometrik tadqiqotlarning o‘rni. “Ilm-fan muammo-lari tadqiqotchilar talqinida” xalqaro ilmiy konferensiyasi materiallari to‘plami,2023, Qo‘qon, 227-231-b. 14. Ulug‘bekova G.J., AdhamovSh.A. Kraniometrik tadqiqotlar: 7-12 yoshdagibolalarda boshning bo‘ylama diametri o‘sish ko‘rsatkichlari. “Yosh olimlar kuni” Respublika xalqaro talabalar ilmiy-amaliy anjumani material-lari,2023,Toshkent, 808-809-b. 15. Ulug‘bekova G.J., AdhamovSh.A. 7-12 yosh toifasidagi bolalarda ko‘z kosasi balandligi o‘sish ko‘rsatkichlari. “Tibbiyotning dolzarb muammolariga innovatsion yondashuv” Respublika yosh olimlar ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2023,Andijon, 275-276-b. 16. Ulug‘bekova G.J., AdhamovSh.A. Kraniometriya : 7-12 yoshdagi bolalarda ko‘z kosasi kengligi o‘sish ko‘rsatkichlari tahlili. “Tibbiyotning dolzarb muammolariga innovatsion yondashuv” Respublika yosh olimlar ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2023, Andijon,276-277-b. 17. Ulug‘bekova G.J., Adhamov Sh.A. 7-12 yoshdagi sub’ektlarda ko‘z kosasi tashqi kengligi o‘lchamining o‘sish ko‘rsatkichlari tahlili. “Yosh tadqiqotchilar: muammolar va istiqbollar” Talabalar ilmiy jamiyatining 51-respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, 2023, Toshkent, 468-b.