Doktor axborotnomasi 2023, №3 (111)


Subject of the article

XURUJSIMON PARANOID SHIZOFRENIYANING IJTIMOIY VA MEHNAT REABILITATSIYASINING KLINIK, DEMOGRAFIK VA JINSIY XUSUSIYATLARI VA PROFILAKTIKA STRATEGIYASI (22-24)

Authors

A. A. Akhrorov, Sh. X. Ziyadullayev, A. Imomov, Sh. A. Imomov

Institution

Samarqand viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasi, Samarqand, O‘zbekiston

Abstract

Klinik demografik va gender tadqiqotlari ijtimoiy va mehnat reabilitatsiyasi boʻyicha yangi ilmiy ma’lu-motlarni olish imkoniyatini beradi va xurujsimon paranoid shizofreniya da davolash va profilaktika choralari strate-giyasining imkoniyatlarini kengaytiradi. Tadqiqotning maqsadi ijtimoiy va mehnat reabilitatsiyasining klinik, demo-grafik va gender xususiyatlarini oʻrganish va xurujsimon paranoid shizofreniyaning oldini olish strategiyasini ishlab chiqishdir. Klinik-epidemiologik usulda 25-60 yoshdagi paroksismal paranoid shizofreniya (M-50, F-50) bilan ogʻri-gan 100 nafar bemor tekshirildi. Ijobiy ijtimoiy-demografik omillar ijtimoiy va mehnat reabilitatsiyasi natijalariga sezilarli ta’sir koʻrsatishi va PC A bilan kasallangan bemorlarda muhim prognostik ma’lumotlarga ega ekanligi aniqlandi. Ijtimoiy va mehnat reabilitatsiyasida ijtimoiy-demografik va gender omillari katta ahamiyatga ega boʻlib, bu yuqori darajadagi aql, shaxsning barkamol rivojlanishi, shaxslararo nizolarning yoʻqligi, oilada bemorga hurmat, gʻamxoʻrlik va gʻamxoʻrlik bilan ta’minlanadi. bemorlarni uyda ishlashga jalb qilish.

Key words

xurusjimon, paranoid, shizofreniya, jamiyat, demografiya, jinsiy, klinika, reabilitatsiya, xususiyatlari.

Literature

1. Aliyev B.A., Abdullaeva V.K. Paranoid shizofreniya bilan ogʻrigan bemorlarda dushmanlikning tarkibiy qismla-ri // Sat. mavhum "Psixiatriyaning dolzarb masalalari: integratsiya, innovatsiya, modernizatsiya" xalqaro ishtirokida// Toshkent. - 2019.-14-bet 2. A. A. Aminov, Z. Sh. Ashurov va M. E. Turdieva, Russ. Poranoid shizofreniya bilan ogʻrigan bemorlarda salbiy buzilishlarning klinik va dinamik xususiyatlari // Sat. mavhum "Psixiatriyaning dolzarb masalalari: integratsiya, innovatsiya, modernizatsiya" xalqaro ishtirokida// Toshkent. - 2019.-17-bet 3. Gridina Yu.V., Prityka Yu.Y. Shizofreniya bilan ogʻrigan bemorlarning yashash sharoitlariga qarab jinsi va yoshi-ga qarab moslashish qobiliyatini klinik va sotsiologik oʻrganish // Mat. Rossiyaning XIV kongressi psixiatri. // Moskva. - 2005 yil - 37 yoshdan. 4. Gʻanixonov A.A. Oʻzbekiston Respublikasida shizofreniya tarqalishining tahlili // Mat. Talabalar va yosh olim-larning XXXXIV ilmiy-amaliy anjumani, // Andijon.-2007.b. 57 5. Iskandarova J.M., Sharipova F.K. Poranoid shizofreniya bilan ogʻrigan bemorlarda hissiy sohaning qiyosiy xususiyatlari // Sat. mavhum Xalqaro ishtirokida "Psixiatriyaning dolzarb masalalari: integratsiya, innovatsiya, modernizatsiya" // Toshkent. - 2019.- 39-b. 6. Mirzaev A.A., Agronovskiy M.L., Malikov A.E. va boshqalar paroksismal shizofreniya boshlanishining turi va ijtimoiy va mehnat prognozi. // Shanba. mavhum Xalqaro ishtirokida "Psixiatriyaning dolzarb masalalari: inte-gratsiya, innovatsiya, modernizatsiya" // Toshkent. - 2019.- 56-b 7. Mrykhina V.V., Soldatkin V.A., Mashkina E.V. va. va boshqalar shizofreniya etiologiyasining zamonaviy nazari-yalari. // Shanba. Mavhum Xalqaro ishtirokda "Psixiatriyaning dolzarb masalalari: integratsiya, innovatsiya, mod-ernizatsiya"// Toshkent. - 2019.-63-bet 8. Protsenko I.V., Zinkovskiy A.K. Paranoid shizofreniya bilan ogʻrigan erkaklar va ayollarning ijtimoiy faoli-yatining xususiyatlari // Mat. Rossiyaning XIV kongressi psixiatri. // Moskva. - 2005 - b. 79 9. Smetannikov E.V. Shizofrenik demansning strukturaviy xususiyatlari. // Mat. Rossiyaning XIV Psixiatri Kongres-si // Moskva. - 2005 у - 107. 10. Magzumova Sh.Sh. Shizofreniya bilan ogʻrigan bemorlarni qiyosiy epidemiologik oʻrganish // Ijtimoiy va klinik psixiatriya. //Moskva. - 1998. - No 1. - b. 110-112. 11. Bazarbaeva Z. Shizofreniya bilan ogʻrigan odamlarda takroriy ijtimoiy xavfli harakat xavfining ijtimoiy omillari // Medical and Wealth Science Journal.// - 2010.- jild. 2-PP 91-94. 12. Swanson J.W. Shizofreniya bilan ogʻrigan odamlarda zoʻravonlik xatti-harakatlarini milliy oʻrganish // Umumiy psixiatriya arxivi //-2006.-jild. 63.-bet. 490-499.