Doktor axborotnomasi 2022, №2.1 (103)


Subject of the article

ТУХУМДОНЛАР ПОЛИКИСТОЗИ БОР АЁЛЛАРДА КОНСЕРВАТИВ ВА ЖАРРОХЛИК ДАВОЛАШЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАХОЛАШ (200-203)

Authors

Г. О. Ражабова, Х. С. Икрамова

Institution

Тошкент тиббиѐт академияси Урганч филиали, Урганч, Ўзбекистон

Abstract

Эндокрин бепуштлик билан оғриган беморлар орасида ТПКС билан касалланганлар 53-73% ни ташкил этади [1,5] ва бепуштлик никоҳ тузилишида ушбу патология 5-6-ўринни эгаллаб, 20-22% ни ташкил қилади [3]. Тадқиқот Урганч шахри Вилоят Перинатал маркази ва ―Сарвиноз мед сервис‖ хусусий клиникасида 2019-2022 йиллар давомида олиб борилди. 70 нафарини (асосий гурух) ТПКС фонида бепуштлиги бўлган аѐллар ва 20 нафарни (назорат гурухи) эса тиббий текширувдан ўтиш учун мурожаат қилган соғлом аѐллар ташкил қилди. Эндокрин бўзилишларни даволамасдан туриб, тўғридан-тўғри жарроҳлик амалиѐти билан даволаш репродуктив фаолиятни тиклашда кам натижалар берди.

Key words

тухумдонлар поликистози синдроми, бепуштлик, лапароскопия, семизлик, инсулинорезистентлик.

Literature

1. Матризаева Г.Д., Оценить кумулятивную эффективность стимуляции моноовуляции у женщин с синдро-мом Штейна-Левенталя в различных возрастных группах / ―Tibbiyotda yangi kun‖ 1(29)2020. -P.273-275. 2. Rajabova G.O., Matrizayeva G.D., The role of surgical and conservative therapy in restoring the reproductive function of women suffering from stein-leventhal syndrome/«Tibbiyotda yangi kun» 6 (38/1) 2021. -P. 432-434. 3. Agacayak, E. Levels of Neopterin and other Inflammatory Markers in Obese and Non-Obese Patients with Poly-cystic Ovary Syndrome / E. Agacayak, S.Y. Tunc, S. Sak // Med Sci Monit. – 2015. – N 21. – P. 2446–2455. 4. Barthelmess, E.K. Polycystic ovary syndrome: current status and future per-spective Front / E.K. Barthelmess, R.K. Naz // Biosci. (Elite Ed). – 2015. – N 6. – P. 104-119. 5. Bianchi, L. A methodological and functional proteomic approach of human fol-licular fluid en route for oocyte quality evaluation / L. Bianchi, A. Gagliardi, G. Campanella, C. Landi, A. Capaldo, A. Carleo // J. Proteomics. – 2013. – N 90. – P. 61-76.