Doktor axborotnomasi 2022, №3.1 (107)


Subject of the article

COVID-19 VA BUYRAK YETISHMOVCHILIGI (112-116)

Authors

G. A. Safarova

Institution

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Abstract

COVID-19 o'tkir respirator xastalik bilan xarakterlanadi, 70% ga yaqin bemorlar yengil grippga o'xshash belgilarni o’tqazishsa, 30% bemorlar og'ir yoki jiddiy klinik kechish kuzatilib poliorgan zararlanishgacha olib kelishi mumkin (masalan, nefro-, kardio-, gemo-, va neyropatiyalar kabi) va intensiv davo olayotgan 50% bemorlar dializga muhtoj bo’lishi mumkin. Bular orasida o'tkir buyrak zararlanishi (O’BZ) yuqori o'lim xavfiga olib keluvchi jiddiy aso-ratdir. Ushbu maqolada O’BZ va Covid-19 tushunchalarini ko’rib chiqamiz. COVID-19 pandemiya bo'lib, undan vafot etganlar soni yuqori ko’rsatkichlarni tashkil etdi. O'tkir buyrak zararlanishi (O’BZ) va surunkali buyrak kasalligi (SBK) bilan og'rigan bemorlarda COVID-19 asoratlari rivojlanish xavfi yuqori bo’lib o’z navbatida COVID-19 infektsiyasi ham buyrak funksiyasining buzilishiga olib kelishi mumkin. COVID-19 li bemorlarda buyrak faoliyati muhimligini hisobga olgan holda, ushbu maqolaning maqsadi buyrak va COVID-19 haqida mavjud ma'lumotlarni o'rgan-ishdir. Biz COVID-19 bemorlarida buyrak shikastlanishining asosiy mexanizmlarini va dializ va buyrak transplantatsiyasi bilan og'rigan bemorlarni davolash prinsiplarini umumlashtiramiz. SARSCoV-2 o'tkir respirator sindromi davrida O’BZ bilan og'rigan bemorlarni erta nazorotga olish va buyraklar faoliyatini sinchkovlik bilan tahlil qilishga alohida e'tibor berish juda muhim degan xulosaga keldik.

Key words

COVID-19, koronavirus infektsiyasi, buyrak zararlanishi, buyrak yetishmovchiligi.

Literature

1. Р. А. Ибадов, Г. Ш. Хамраева, С. Х. Ибрагимов Ключевые стратегии организации работы отделений реанимации и интенсивной терапии на этапах пандемии COVID-19 // Вестник врача, № 2 (99), 2021. С.134-140. DOI: 10.38095/2181-466X-2021992-134-140 2. Х. Т. Мирахмедова, Г. Х. Исканова, С. Ш. Эгамова Предикторы повреждения почек при COVID-19 // Вестник врача, № 3.1 (96), 2020. С.63-66. 3. Andrea G, Daniele D, Barbara A, Davide M, Laura A, Paolo R, et al. Coronavirus Disease 2019 and Transplanta-tion: a view from the inside. Am J Transplant. 2020. doi: 10.1111/ ajt.15853. 4. Basile C, Combe C, Pizzarelli F, Covic A, Davenport A, Kanbay M, et al. Recommendations for the prevention, mitigation and containment of the emerging SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic in haemodialysis centres. Neph-rol Dial Transplant. 2020. doi: 10.1093/ndt/gfaa069. 5. Burchfield J. Renin-Angiotensin-Aldosterone System: Double-Edged Sword in COVID-19 Infection. Preprints 2020. 6. Cheng Y, Luo R, Wang K, Zhang M, Wang Z, Dong L, et al. Kidney impairment is associated with in-hospital death of COVID-19 patients. MedRxiv. 2020. doi: 10.1101/2020.02.18.20023242. 7. Deng YY, Zheng Y, Cai GY, Chen XM, Hong Q. Singlecell RNA sequencing data suggest a role for angiotensin-converting enzyme 2 in kidney impairment in patients infected with 2019-nCoV. Chin Med J. 2020. doi: 10.1097/ CM9.0000000000000783. 8. Diao B, Feng Z, Wang C, Wang H, Liu L, Wang C, et al. Human kidney is a target for novel severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. MedRxiv. 2020. doi:10.1101/2020.03.04.20031120 9. Fan C, Li K, Ding Y, Lu WL, Wang J. ACE2 expression in kidney and testis may cause kidney and testis damage after 2019-nCoV infection. MedRxiv. 2020. doi: 10.1101/2020.02.12.20022418. 10. Fu Y, Cheng Y, Wu Y. Understanding SARS-CoV-2Mediated Inflammatory Responses: From Mechanisms to Potential Therapeutic Tools. Virol Sin. 2020. doi: 10.1007/ s12250-020-00207-4. 11. Guillen E, Pineiro GJ, Revuelta I, Rodriguez D, Bodro M, Moreno A, et al. Case report of COVID‐19 in a kidney transplant recipient: Does immunosuppression alter the clinical presentation? Am J Transplant. 2020. doi: 10.1111/ ajt.15874. 12. Guo L, Yu K, Li D, Yang H, Liu L, Fan J, et al. Potential Pathogenesis of Multiple Organ Injury in COVID-19. Preprints 2020. doi: 10.20944/preprints202003.0308.v1. 13. Hamming I, Timens W, Bulthuis ML, Lely AT, Navis G, van Goor H. Tissue distribution of ACE2 protein, the functional receptor for SARS coronavirus. A first step in understanding SARS pathogenesis. J Pathol. 2004;203:6317. 14. Hong Xw, Chi Zp, Liu Gy, Huang H, Guo Sq, Fan Jr, et al. 15. Jin Y, Yang H, Ji W, Wu W, Chen S, Zhang W, et al. Virology, Epidemiology, Pathogenesis, and Control of COVID-19. Viruses. 2020;12:372. 16. Li Q, Cheng Q, Zhao Z, Zeng L, Zhu L, Guo W, et al. Novel Coronavirus Infection and Acute Kidney Injury in Two Renal Transplant Recipients: Case Report. Preprints 2020. Analysis of early renal injury in COVID-19 and diagnostic value of multi-index combined detection. MedRxiv. 2020. doi: 10.1101/2020.03.07.20032599. 17. Li X, Geng M, Peng Y, Meng L, Lu S. Molecular immune pathogenesis and diagnosis of COVID-19. J Pharm Anal. 2020. doi: 10.1016/j.jpha.2020.03.001. 18. Ma Y, Diao B, Lv X, Zhu J, Liang W, Liu L, et al. 2019 novel coronavirus disease in hemodialysis (HD) patients: Report from one HD center in Wuhan, China. MedRxiv. 2020. doi: 10.1101/2020.02.24.20027201. 19. Menachery VD, Yount BL Jr, Debbink K, Agnihothram S, Gralinski LE, Plante JA, et al. A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence. Nat Med. 2016;22:446. doi: 10.1038/nm0416446d. 20. Michaels MG, La Hoz RM, Danziger Isakov L, Blumberg EA, Kumar D, Green M, et al. Coronavirus disease 2019: Implications of emerging infections for transplantation. Am J Transplant. 2020. doi: 10.1111/ajt.15832. 21. Naicker S, Yang CW, Hwang SJ, Liu BC, Chen JH, Jha V. The novel coronavirus 2019 epidemic and kidneys. Kidney Int. 2020. doi: 10.1016/j.kint.2020.03.001. 22. Safarova G.A. Features of the clinical course of covid-19 in comorbid conditions (A literature review) //New day in medicine 6 (38) 2021 ISSN 2181-712X. EISSN 2181-2187 pages 88-95 23. Safarova G.A. The significance of duplex scan in chronic kidney disaese during coronavirus infection// New day in medicine 5 (43) 2022 ISSN 2181-712X. EISSN 2181-2187 24. Tolouian R ZVS, Ghiyasvand S, Tolouian A, Ardalan MR. COVID-19 interactions with angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) and the kinin system; looking at a potential treatment. J Renal Inj Prev. 2020;9:e19. doi: 10.34172/jrip.2020.19 25. Wang L, Li X, Chen H, Yan S, Li D, Li Y, et al. Coronavirus disease 19 infection does not result in acute kidney injury: an analysis of 116 hospitalized patients from Wuhan, China. Am J Nephrol. 2020. doi: 10.1159/000507471. 26. Xie Z, Bao J, Cai Z, Liu S, Chen H, Qi J, et al. Clinical Characteristics of 60 COVID-19-Infected Patients with or Without Renal Injury In Hangzhou, China. Xie, Zhijun and Bao, Jianfeng and Cai, Zhaobin and Liu, Shourong and Chen, Haiping and Qi, Jianjiang and Yu, Jianhua and Guo, Jianchun and Miu, Liangbin and Li, Zhaoyi and Sun, Jing and Yang, Hui and Huang, Lin and Tang, Yujun and Li, Zhiyu and Zhang, Yi and Huang, Jinsong and Wen, Chengping, Clinical Characteristics of 60 COVID19-Infected Patients with or Without Renal Injury In Hangzhou, China (February 19, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3541126. 27. Xu D, Zhang H, Gong HY, Chen JX, Ye JQ, Meng T, et al. Identification of a Potential Mechanism of Acute Kid-ney Injury During the Covid-19 Outbreak: A Study Based on Single-Cell Transcriptome Analysis. Preprints 2020. 28. Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020;579:270-3. 29. Zhu L, Xu X, Ma K, Yang J, Guan H, Chen S, et al. Successful recovery of COVID‐19 pneumonia in a renal transplant recipient with long‐term immunosuppression. Am J Transplant. 2020. doi: 10.1111/ajt.15869.