Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2022 № 1


Subject of the article

GENITAL PROLAPS ETIOPATOGENEZI, KLINIKASI, ZAMONAVIY TASNIFI VA KASALLIKNI XIRURGIK DAVOLASHDA ZAMONAVIY TUSHUNCHALAR (ADABIYOTLAR TAHLILI) (31-33)

Authors

Negmadjanov Boxodur Boltaevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna,Shavkatov Hasan Shavkatovich, Zoirova Nilyufar Asliddin qizi

Institution

Samarkand State Medical Institute

Abstract

Genital prolaps (GP) jinsiy organlarning qin dahlizigacha yoki undan undan pastga tushib ketishi bilan namoyon bo‘lgan qin devorlarining va / yoki bachadonning fiziologik holatini buzishni anglatadi. Bir qator mualliflarning fikriga ko‘ra, GP ni qinga kirish sohasidagi chanoq a’zolarining churrasi deb hisoblash mumkin

Key words

Negmadjanov Boxodur Boltaevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Shavkatov Hasan Shavkatovich, Zoirova Nilyufar Asliddin qizi, Etiopathogenesis, clinic, modern classification of genital prolapse and modern concepts of surgical treatment of the disease, Journal of reproductive health and uro-nephrology research. 2022, vol. 3, issue 1, pp. 31-33

Literature

1. Ищенко А. И. Усовершенствованный хирургический подход к лечению пациенток с полным выпадением матки / А. И. Ищенко, Т.В. Гаврилова, А. А. Ищенко [и др.] // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. - 2020. - Т. 19, № 1. - С. 32-39 2. Буянова С. Н. Пролапс гениталий / С. Н. Буянова, Н. А. Щукина, Е. С. Зубова [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2017. - № 1. - С. 3745. 3. Лисиця В. Проблема гениального пролапса у жшок. Майстер-клас «Пролапс 2014» / В. Лисиця // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2015. - № 1 (87). - С. 85-87. 4. Chow D. Epidemiology and prevalence of pelvic organ prolapse / D. Chow, V. Rodriguez // Curr. Opin. Urol. - 2013 Jul. - № 23 (4). - P. 293-298. 5. Куликовский В. Ф. Тазовый пролапс у женщин: руководство для врачей / В. Ф. Кулиновский Н . В. Олейник. - М.: ГЕОТАРМедиа, 2008 . - 256 с.