Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2022 № 1


Subject of the article

QIN VA BACHADON APLAZIYASIDA TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI UCHRAGANDA METABOLIK SINDROMNING AYRIM XUSUSIYATLARI (ADABIYOTLAR TAHLILI) (27-30)

Authors

Negmadjanov Boxodur Boltaevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Omonova Parvina Obidboevna

Institution

Samarqand Davlat Tibbiyot instituti

Abstract

Qin va bachadon aplaziyasi Mayer Rokitanskiy Kyuster Xauzer sindromi (MRKXS) hamma rivojlanish nuqsonlari orasida 4% ni tashkil qilib, 3,2% hollarda reproduktiv yoshda aniqlanadi. Qizlar orasidagi ginekologik kasalliklar orasida 6,5% aniqlanadi. Oxirgi 10 yil davomida bachadon va qin rivojlanish nuqsonlari 10 barobar oshgan bo’lib, 35-63:1000 hollarda genetik o’zgarishlar natijasida bo’lib, bepushtlikka olib keladi.

Key words

Negmadjanov Boxodur Boltaevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Omonova Parvina Obidboevna, Some features of metabolic syndrome when there is a syndrome of polycystosis of the ovaries in the vagina and uterus aplasia, Journal of reproductive health and uro-nephrology research. 2022, vol. 3, issue 1, pp. 27-30

Literature

1. Кругляк Д. А. и др. Аплазия влагалища и матки (синдром Майера-Рокитанского-Кюстнера-Хаузера): этиология, патогенетические аспекты и теории формирования порока (обзор литературы) //Гинекология. – 2018. – Т. 20. – №. 2.