Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2021 №1


Maqola mavzusi

TARQALGAN PROSTATA BEZI SARATONINI DAVOLASHDA XIRURGIK KASTRATSIYA O‘RNI (58-62)

Mualliflar

Raximov Nodir Maxammatkulovich,Assatulaev Akmal Farxadovich, Shakhanova Shaknoza Shavkatovna,Yusupov Sherali Khasanovich, Fayziev Ilkhom Istamovich

Muassasa

Samarqand Davlat Tibbiyot instituti,

Annotatsiya

Xozirgi zamonaviy onkologiyada jarrohlik kastratsiya jarayonida ikki tomonlama orxidektomiya operatsiyasini bajarish ruhiy jihatdan maqsadga muvofiq emas deb hisoblanadi. Evropa urologlar assotsiatsiyasining 2008 yildagi tavsiyasiga ko‘ra, tarqalgan prostata bezi saratonini davolashning asosiy usuli bo‘lib gormonal va nur terapiyasi hisoblanadi. Hozirgi kunda jarrohlik kastratsiyadan keyin bemorlarda kuchli ruhiy buzilishlar kuzatilganligi sababli, gormonal endokrin terapiya usuli ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar

Prostata bezi, saraton, xirurgik davolash, kastratsiya, nur terapiyasi, ruhiy buzilishlar

Adabiyotlar

1. Марисов Л.В., Винаров А.З. Диагностика и лечение инцидентального рака простаты // Урология. 2014 № 3 с 8285 2. Ранняя диагностика рака предстательной железы с помощью гистосканирования [Текст] / П.В. Глыбочко [и др.] // Андрология и генитальная хирургия. – 2014. – № 2. – С. 37-44. 3. Guidelines on prostate cancer [Electronic resource] / A. Heidenreich [et al.] // Eur. Ass. Urol. – 2019. – Access mode: http://uroweb.org/guidelines