Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2021 №1


Maqola mavzusi

BUYRAK SARATONINI TARQALISH DARAJASINI BAXOLASHDA NOINVAZIV VIZUALIZASIYA USULLARINI DIAGNOSTIK IMKONIYATLARI (54-58)

Mualliflar

Raximov Nodir Maxammatkulovich, Aslanova Lobar Melikmuradovna, Davronov Eshboy Egamkulovich, Mirzakulov Bunyodjon Gaybullayevich

Muassasa

Samarqand Davlat Tibbiyot instituti, Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi

Annotatsiya

Siydik tizimining o'smalari orasida buyrak saratoni prostata va siydik pufagi neoplazmalaridan keyin uchinchi o'rinni egallaydi va o'lim darajasi birinchi o'rinda turadi. Buyrak saratoni kech tashxis hollarda soni siydik tizimining boshqa o'smalar nisbatan 3 barobar ko'pdir. Buyrak saratoni bilan kasallanish yillik o'sish 1,5—5,9% bo'ladi. Tadqiqotda buyrak saratoni tarqalishining radiatsiya tashxisining barcha zamonaviy usullari baholanadi. Buyrak saratoni metastatik ichki organlar zararlanishlar uchun radiatsiya ko'rish tavsiya turlari diagnostik imkoniyatlari aniqlandi.

Kalit so'zlar

Buyrak saratoni, radiatsiya diagnostikasi, metastazlar, diagnostika, invaziv bo'lmagan usul

Adabiyotlar

1. Тилляшайхов М.Н., Имамов О.А. Стандартизованные показатели онкоэпидемиологической ситуации 2016 г // Евразийский онкологический журнал. Том 6, №2, 2018. –С. 63-72. 2. Bream Matthew., Robert Abouassaly., et all. National utilization of retroperitoneal lymph node dissections among patients with kidney cancer and clinicak lympadenopathy undergoing nephrectomy // The journal of urology. – 2016. - Vol. 195, №4. 3. Capitanio U., Stewart A., Larcher I. Ouzaid European temporal trends in the use of lymph node dissection in patients with renal cancer // EJSO. – 2017. –Vol. 43, №11. – P. 2184-2192. 4. Organization website. 2016. www.who.int/iris/handle/10442/133876 5. Rahimov N.M Shakhanova Sh.Sh Raupov F. Development of new approaches in treatment of metastatic renal cell carcinoma. // Journal of research in health Science volume 5-6 issue 4 2020. Israel, Yashresh. p 82-95