Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2021 №1


Maqola mavzusi

TARQALGAN PROSTATA BEZI SARATONINI ZAMONAVIY DAVOLASH KONSEPSIYASI (ADABIYOT SHARHI) (28-32)

Mualliflar

Raximov Nodir Maxammatkulovich, Karimova Mavluda Nigmatovna, Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna, Bobokulov Siroj Tirkashevich, Fayziyev Ilhom Istamovich

Muassasa

Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand filiali, Samarqand Davlat Tibbiyot instituti

Annotatsiya

Jarrohlik kastrasiya uzoq yillar davomida tarqalgan PBS monoterapiyasi sifatida ko’p qo’llaniladigan usul bo’lib kelgan. Jarrohlik kastrasiya 1890 yilda birinchi marotaba amaliyotda qo’llanilgan bo’lib, shu kunga qadar bu davolash usulidan foydalanib kelinadi

Kalit so'zlar

Raximov Nodir Maxammatkulovich, Karimova Mavluda Nigmatovna, Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna, Bobokulov Siroj Tirkashevich, Fayziyev Ilhom Istamovich, Modern concepts for treatment of advanced prostate cancer, journal of reproductive health and uronephrology research. 2021, vol. 2, issue 1. pp. 28-32

Adabiyotlar

1. Атаханова Н.Э., Тиллашайхов М.Н. РОИМ 2010 йил статистик маълумотларига асосан Тошкент Онкологиядан маърузалар тўплами. - 2010 йил 2. Марисов Л.В., Винаров А.З. Диагностика и лечение инцидентального рака простаты // Урология. - 2014 - № 3. – С. 82-85 3. Тилляшайхова М.Н., Ибрагимова Ш.Н., Джанклич С.М Состояние онкологической помощи населению республики Узбекистан в 2019 году// Ташкент 2020. С. 120]. 4. Тилляшайхов М. Н., Юсупов Ш. Х., Темиров О. О., Турсунова М. А. Значение определение простатоспецифического антигена в диагностике и лечении рака простаты // Вестник Ташкентской медицинский академии. – 2017. – №1. – С. 84–87 5. Тилляшайхов М. Н., Юсупов Ш. Х., Бойко Е. В., Валиева Р. М. Современные подходы к лечению кастрационно–резистентного рака предстательной железы //Бюллетень ассосциации врачей Узбекистана. – 2016. – №4. – С. 22–26