Reproduktiv salomatlik va uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2021 №1


Maqola mavzusi

UROLOGIYA SOHASIDA ILMIY IZLANISHLAR ETIKASI (ADABIYOTLAR SHARHI) (5-10)

Mualliflar

Allazov Salah Allazovich

Muassasa

Samarqand davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya

Fan haqidagi normativ-huquqiy hujjatlarda, ilmiy izlanishlar, ulardan kelib chiqqan maqsadlarga qarab fundamental (aniq) va amaliy fanlar hamda ishlab chiqarish guruhlariga bo’linadi. Bu yunalishlarda bajarilgan ilmiy ishlarning ishonarliligini (“tozaligini”) ta’minlash uchun ilmiy izlanishlarni metodologiyasidan tashqari ularni bajarishda etikaga ham amal qilish zarurligi haqida ba’zi tarixiy, zamonaviy va o’zimizning tajribalarimizdan ba’zi lavhalarni keltirishni lozim topdik.

Kalit so'zlar

Allazov Salakh Allazovich Features of the ethics of scientific research in urology, Journal of reproductive health and uronephrology research. 2021, vol. 2, issue 1. pp. 5-10

Adabiyotlar

1. Allazov S.A. Urologiya. Darslik. Samarqand, 2008: 132 bet. 2. Allazov S.A. Lagoxilus v urologicheskoy praktike. Samarqand 2015; 38 b. 3. Ayupov O. (tuzuvchi). Dunyo. Siyosat. Jamiyat. 6-nashri.Guliston. 2015;224 b. 4. Bregg Pol, Bregg Patritsiya. Urologiya xastaliklari va davolanish choralari. Nashrga Oqilov SH. tayyorlagan. Toshkent: Sano-Standart, 2015. – 128 b. (Allazov S. Urologiya. Darslik. Samarqand. 2008. 132 b. kitobidan 100% ko’chirilgan plagiat). 5. Diagnosticheskie i lechebnыe standartы v ekstrennoy urologii. Pod red. prof. Allazova S.A. Izd. 2-oe dopolnennoe. Samarkand, 2015. 37 str