Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali 2022-№2.1.pdf


Maqola mavzusi

REVMATOID ARTRIT VA GIPOTIREOZ KASALLIKLARI KOMORBID KECHISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (72-75)

Mualliflar

Shodikulova G.Z. Shonazarova N.X., Haydarova G.Sh.

Muassasa

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya

Maʼlumotlarga ko‘ra RA bilan og‘rigan bemorlarda bo‘qoq, gipotireoz, surunkali buyrak usti bezi yetishmovchiligi va boshqa endokrin bezlar patologiyasining tez-tez namoyon bo‘lishi aniqlangan. QB gormonlari metоbolik jarayonlarning faolligini oshiradi, lipogenezni kuchaytiradi, glyukozaning yog‘ va mushak to‘qimalari tomonidan so‘rilishini oshiradi, glyukoneogenez va glikogenolizni faollashtiradi. QB gormonlari (triyodotironin - T3, tiroksin - T4) suyak to‘qimalarining ham rezorbsiyasini, ham sintezini kuchaytiradi, biriktiruvchi to‘qimalarda glikozaminoglikanlar va proteoglikanlar ishlab chiqarishni faollashtiradi. Gormonlar miqdorining ko‘payishi osteoklastlar soni va faolligi oshishi tufayli suyak metabolizmining tezlashishiga olib keladi, shuningdek, qonda suyak shakllanishi markerlarining ko‘payishi osteoblastik funksiyani kuchayganligidan dalolat beradi. QB gormonlarining yetishmasligi sinovial membranalarda adenilatsiklaza faolligini oshirib, fibroblastlar tomonidan gialuron kislotasi ishlab chiqarishni kuchaytiradi, bu esa bo‘g‘imlarda sinovial suyuqlikning to‘planishiga olib keladi va sinovitning klinik ko‘rinishini keltirib chiqaradi.

Kalit so'zlar

revmatoid artrit, qalqonsimon bez

Adabiyotlar

Immunologicheskiye i morfologicheskiye prediktori klinicheskoy geterogennosti patsiyentov s boleznyu Greyvsa (po rezultatam issledovaniya operativnogo materiala щitovidnoy jelezi) / T.V. Saprina, T.S. Proxorenko, N.V. Ryazanseva, I.N. Vorojsova, S.Yu. Martinova, A.N. Dzyuman, A.P. Zima, O.S. Popov, I.A. Xlusov, K.T. Kasoyan, I.P. Shabalova // Byulleten sibirskoy meditsini. 2015. T. 14. № 1. S.81-91. 12.Kazakov S.P. 2. 2.Rimar O.D., Mustafina S.V., Simonova G.I. Epidemiologicheskiye issledovaniya yodnogo defitsita i tireoidnoy patologii v krupnom sentre Zapadnoy Sibiri 1995–2010 gg. (na primere g. Novosibirska) // Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya. 2012. T. 8. № 2. S. 50–54. 3. Polimorfizm S(-1)T gena CD40, svyaz s semeynimi sluchayami autoimmunnix zabolevaniy щitovidnoy jelezi / A.K. Pyankova, V.N. Maksimov, O.D. Rimar, S.V. Mustafina // Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya. 2013. T. 9. № 3. S. 45–50. 4. A.S. Avdeyeva, E.N. Aleksandrova, A.A. Novikov, A.V. Smirnov, M.V. Cherkasova, E.L. Nasonov Destruksiya kostnoy tkani pri revmatoidnom artrite: rol autoantitel//Priloj.k jurn. Nauch-praktich revmatol 2013; 51(3): 267–271 A.E. Dvorovkin , V.I. Odin , O.V. Inamova , V.V. Tirenko , M.M. Toporkov, E.N. Sigan. //Priloj.k jurn. Immunologicheskiye i klinicheskiye vzaimosvyazi pri revmatoidnom artrite, assotsiirovannom s autoimmunnim tireoiditom. Geni & kletki Tom XI, № 3, 2016. 6. N.S. Podchernyayeva, E.I. Bokareva, A.V. Vitebskaya. //Priloj.k jurn. Autoimmunnaya patologiya щitovidnoy jelezi u bolnix yuvenilnoy sklerodermiyey. Kollektiv avtorov, 2015. 7. Kondratyeva L.V., Popkova T.V. Autoimmunniye zabolevaniya i disfunksiya щitovidnoy jelezi pri revmatoidnom artrite. //Priloj.k jurn. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya. 2017;55(2):211–217 8. F.V. Valeyeva, T.A. Kiseleva, G.R. Axunova. Problemi vzaimosvyazi patologii щitovidnoy jelezi i revmatologicheskix zabolevaniy//Priloj.k jurn. Sibirskiy meditsinskiy jurnal, 2011, Tom 26, № 4, Vipusk 2 9. 9.Shodikulova G.Z., Ergashova M.M. Osobennosti klinicheskogo techeniya rannaya diagnostika vtorichnogo osteoartroza u jenщin s revmatoidnim artritom. //Priloj.k jurn. Terapevticheskiy vestnik Uzbekistana. 2021 № 1 10. Shodikulova G.Z., Pulatov U.S. Sovremmenniye aspekti patogeneza, diagnostiki i lecheniya revmatoidnogo artrita. //Priloj.k jurn. Biomedetsini i praktiki Uzbekistana. 2020, Tom 2: 116-127 11. Акрамова Х. А., Ахмедова Д. И., Хайбуллина З. Р. АУТОАНТИТЕЛА, ПРОФИЛИ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ И ИХ СВЯЗЬ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 1. 12. Гайбуллаев Ж. Ш., Хусаинова Ш. К. ФАКТОРЫ РИСКА И ЧАСТОТА ФОРМИРОВАНИЯ МИОКАРДИТА У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ОСТРОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 1. 13. Элламонов С. Н. и др. ФАКТОРЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ В КОМОРБИДНОСТИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 2. 14. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. M.: Триада-Х, 2005; с. 87-122 15. Бокерия Е.Л. Характер изменений морфометрических показателей сердца при различных видах фетальных нарушений ритма сердца и проводимости на сроке 22-29 недель гестации / Е.Л. Бокерия, Е.Д. Беспалова, О.Г. Суратова // Вопросы диагностики в педиатрии. - 2011. - № 6. - С. 33-39. 16. Зинчук В. В., Гацура С. В., Глуткина Н. В. Коррекциякислородтранспортной функции крови при патологии сердечно- сосудистойсистемы. – 2016. 17. Стрижаков А. Н., Липатов И. С., Тезиков Ю. В. Плацентарная недостаточность. – 2014.) 18. Агаева З. А. Ультразвуковая диагностика нарушений мозговогокровообращения в раннем неонатальном периоде при асфиксии новорожденных //Кубанский научный медицинский вестник. – 2017. – №. 4. 19. Афонина И. А., Науменко Е. И. Электрокардиография у детей с экстрасистолиями //Материалы. – 2019. – Т. 100. – С. 130 20. Кишкина В. В., Шилова Ю. В. Вариабельность нарушений ритма и проводимости у детей дошкольного возраста по данным суточного мониторирования //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2016. – Т. 61. – №. 3. 21. Ваземиллер О. А. и др. Диагностика повреждения миокарда у недоношенных детей с транзиторной ишемией сердца в раннем неонатальном периоде //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2019. – Т. 64. – №. 5 22. Тодосийчук В. В., Лыкасова Е. А. Место стресс-ЭкГ тестирования в диагностике преходящей ишемии миокарда в современных условиях //Уральский медицинский журнал. – 2018. – №. 10. – С. 72-76. 23. Барбараш О. Л., Усольцева Е. Н. Врождённые пороки сердца и беременность//Проблемы женского здоровья. – 2015. – Т. 10. – №. 3. – С. 45-55 24. Xiromon Sirojiddinova Shokhista Nabieva , Vyacheslav Lim , Mashkhura Tuxtaeva , Mukhiba Ataeva Comprehensive assessment of risk factors for the birth of a newborn with a congenital heart defect Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(2) ISSN 2651- 4451 | e-ISSN 2651-446X. 25. Сирожиддинова Х.Н., Тухтаева М.М., Олтибаев У.Г., Абдухалик-Заде Г.А., Набиева Ш.М., Усманова М.Ф. Особенности метаболических изменений при гипоксических поражениях центральной нервной системы у новорожденных //Journal of hepatogastroenterology research | журнал гепато-гастроэнтерологических исследований №3,2(том II) 2021 стр.10-14.