Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Maqola mavzusi

HOMILADORLIKNING TURLI BOSQICHLARIDA GEMOGLOBIN, ERITROTSIT VA RANG KO’RSATKICH NAZORATI (366-369)

Mualliflar

Zaynutdinova D.L.

Muassasa

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya

Homilador ayol sog’ligi nafaqat O’zbekiston, balki umumjahon mamlakatlarining tibbiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo’gan dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Chunki bu nafaqat onada, shu bilan birga bolada ham turli kasalliklar, og’ir asoratlar hamda nogironlik sonining ko’payishiga olib keladi. Barcha kasalliklarni aniqlashda umumiy qon tahlili – laborator diagnostikaning eng keng tarqalgan va qonning fizik - kimyoviy xossalari haqida ma’lumot olish uchun foydalaniladigan muhim laborator tekshiruv usulidir. Tadqiqot uchun klinik material 2021-yil davomida Toshkent tibbiyot akademiyasi ko’p tarmoqli klinikasining homilador ayollar patologiyasi bo’limida turli tashxislar bilan davolangan 66 nafar homilador ayollar kasallik tarixidagi umumiy qon tahlili ma’lumotlaridan olindi. Bemorlarning yoshi 19-39 yosh, o’rtacha yosh ko’rsatkichi 26,59±1,62 ni tashkil etdi.

Kalit so'zlar

anemiya, homila, laborator diagnostika, gemogramma

Adabiyotlar

1. Атаджанян А.С. Анемия у беременных: клинико-патогенетические подходы к ведению беременности //Журнал акушерства и женских болезней. – 2017. – Т. 66. – № 5. – С. 56–63. doi: 10.17816/JOWD66556-63 2. Белоцерковцева Л.Д., Буданов П.В. Проблемы эффективности терапии железодефицитной анемии у беременных // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2012. – № 11(3). – C. 80–85. 3. Бурлев В.А., Коноводова Е.Н., Орджоникидзе Н.В., и др. Лечение беременных с латентным дефицитом железа // Российский вестник акушера- гинеколога. – 2006. – № 1. – С. 64–68. 4. Дворецкий Л.И., Заспа Е.А., Литвицкий П.Ф., и др. Свободнорадикальные процессы у больных железодефицитной анемией на фоне лечения препаратами железа // Терапевтический архив. – 2006. – № 1. – С. 52–57. 5. Пересада О.А., Котова Г.С., Солонко И.И. Железодефицитная анемия при беременности //Медицинские новости. – 2013. – № 2. – С. 6–12. 6. Сорокина А. Анемия у беременных // Врач. – 2015. – № 5. – C. 65–70. 7. Тайпурова А.М. Железодефицитная анемия беременных: методические рекомендации / ред. Э.К. Айламазян. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2008. –35 c. 8. Levy A, Fraser D, Katz M, et al. Maternal anemia during pregnancy is an independent risk factor for low birthweight and preterm delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005;122(2):182-6. doi: 10.1016/j ejogrb.2005.02.015. 9. Patra S, Pasrija S, Trivedi S. Maternal and perinatal outcome in patients with severe anemia in pregnancy. Intern J Gynecol Obstet. 2005;91(2):164-5doi: 10.1016/j.ijgo.2005.07.008. ОсновнОойсновной ОсновноОйсновной ОсновнойОсновнойО сновнойОсновной Yengil daraja O'rta og'ir daraja Оg'ir daraja Название диаграммы Eritrotsit Hb