Doktor axborotnomasi 2022, №1 (102)


Maqola mavzusi

МИКРОНУТРИЕНТЛАР ЕТИШМОВЧИЛИГИ БЎЛГАН ОНАЛАРНИНГ БОЛАЛАР САЛОМАТЛИК ҲОЛАТИНИ ЎРГАНИШ (81-85)

Mualliflar

С. K. Расулов, З. A. Джураева, О. Б. Муминов

Muassasa

Самарқанд давлат тиббиѐт университети, Самарқанд, Самарқанд шаҳар тиббиѐт бирлашмаси, Самарқанд, Ўзбекистон

Annotatsiya

Она ва бола саломатлиги, шу жумладан, микроэлементлар танқислигига қарши курашиш Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлашнинг асосий вазифаларидан бири бўлиб, буни 2016 йил "Соғлом она ва бола йили" деб эълон қилиниши ҳам тасдиқлайди, бу Вазирлар Маҳкамасининг қарорида ҳам ўз аксини топган «Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг соғлом овқатланиш соҳасида амалга оширилган чора -тадбирларни янада такомиллаштириш тўғрисида» 102-сонли 25.04. 2015 йил, 2015 йил 29 августдаги 251-сонли ПКМ "Ўзбекистон Республикаси аҳолисини 2015-2020 йиллар даврида соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича концепция ва чора-тадбирлар мажмуини тасдиқлаш тўғрисида "овқатланиш билан боғлиқ кенг тарқалган касалликларнинг ривожланиши анемия, йод етишмаслиги ва бошқалар, микроэлементлар етишмаслигининг тарқалишини ўрганиш".

Kalit so'zlar

микроэлементлар, етишмаслиги, сўровнома, "Она-бола", диагностика, тузатиш, профилактика.

Adabiyotlar

1. Агаджанян Н.A., Скалний А.V., Детков В.Ю. Одамнинг элементар портрети: касаллик, демография ва миллат саломатлигини бошқариш муаммоси. Инсон экологияси. 2013. Но 11. S. 3-12. 2. Гадаев А.Г., Ризаев Ж.А., Норбутаев А.Б., Олимжонов К.Ж. Железо, его роль в функционировании систем организма и связанное с ним поражение слизистой полости рта // Проблемы биологии и медицины. - 2020. №1. Том. 116. - С. 219-224. 3. Кист А.A., Данилова Е.A., Осинская Н.S., Мухина А.V., Рахманова Т.P., Хусниддинова С.X. Ўзбекистоннинг айрим ҳудудлари аҳолисининг кундалик рационидаги элементлар таркибини қиѐсий баҳолаш. Тиббиѐтда из элементлари. 2007. T. 8. Йўқ 4. S. 7-12. 4. Легонкова Т.I. Синк етишмаслигининг она ва бола учун клиник аҳамияти. // Россия педиатрия журнали. - 2002. - № 5. - С.62-63. 5. Расулов С.К. Узум махсулотларининг шифолиги (ампелотерапия) ва микронутриентлар.Тошкент.2013. 6. Расулов С.K., Джураева З.A., Болбомуратов Т.A., Расулов Н.S. Она ва бола саломатлигига таъсир қилувчи омилларни тиббий-биогеокимѐвий тадқиқотлар. Соғлом болалар халқаро иштирокидаги учинчи миллий конгресс материаллари - мамлакат келажаги. Шифокорлар учун амалий журнал махсус сон. Санкт -Петербург, 2019, 4 -жилд, 454 -бет 7. Щеплягина Л.А. Программирование развития скелета у детей: Роль витамина D // Остеопороз и остеопатии. 2014; Том 17 (3) С. 31-33. 8. Эрман, М.В. Железодефицитные анемии у детей / М.В. Эрман // Вопросы практической педиатрии. - 2014. - Т.9, № 1. - С. 7 9. Alserehi H, Wali G, Alshukairi A, Alraddadi B. Impact of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) on pregnancy and perinatal outcome. BMC Infect Dis. 2019; 16: 105. 10. Zilola A.D., Saydullo K.R., Ishnazar B.M., Nоzima S.Q. The Importance of the Study of the Microelement Composition Diet of Children in The Prophylaxis of Microelementosis // International journal of psychosocial rehabilitation. P. 6888-6892.