Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

FORENSIC AND SOME CLINICAL ASPECTS OF WRIST BONE FRACTURES (304-309)

Mualliflar

ShOPO’LATOV IskandarBaxtiyarovich INDIAMINOV Sayit Indiaminovich tibbiyot fanlari doktori, professor Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Muassasa

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

Annotatsiya

Maqsad: kaft oldi suyaklari singanda inson salomatligini og‘irlik darajasini shakllantirish, natijalari va mezonlar xususiyatlarini aniqlashdir. Matreal va metod: ushbu tadqiqotda kaft oldi suyaklarining sinishi turli sharoitlarda jarohatlangan 24 yoshdan 15 yoshgacha bo‘lgan 48 yerkak kishida o‘rganildi: balandlikdan yikilish Natijalar: kaft oldi suyaklari shikastlanishi tarkibida kayiksimon suyak sinishi ustunlik qiladi (81,8%). Unda sinishlarning to‘rt turi ajralib turadi, bizning kuzatishlarimizda barqaror yani gorizontal, semilunar va vertikal sinishlar ustunlik qildi – (A2 turi), uning kelib chiqishi asosan to‘mtoq narsalarning qo‘l panjasiga ta’siri yoki bu suyaklar zonasining o‘sha suyaklarga ta’siri bilan bog‘liq edi. Kayt oldi suyagining sinishi bilan 20 ta holatdan 4 tasi shikastlanishning uzoq muddatli natijalarida soxta bugim (3) va aseptik nekroz (1) kabi asoratlarga olib keldi. Xulosa: shunday qilib, tabiat va kaft oldi sinish natijalari asosida, hisobga 3 haftadan ortiq muddatga sog‘liqni buzilishi davomiyligini inobatga olib, bu tuzilmalar xavfsiz holatga shikastlanishga- 4 oydan kam, 15 jabrlangan bemrlar jiddiyligi o‘rtacha og‘irligiga sifatida e’tirof etgan. Soxta bo‘g‘imlar va aseptik nekroz bilan murakkablashgan kayiksimon suyak uzining yoriqli sinishi bilan 4 ta bemorda kuzatildi, natijada bilak bo‘g‘imining funksiyasini aniq buzilishiga olib keldi, funksional noqulay holatga olib keldi, sog‘liqqa yetkazilgan zararning jiddiyligi doimiy yo‘qotishning yo‘qolishi mezoniga muvofiq. 1/3 (35-40%) ustidan umumiy ish qobiliyati, jiddiy tan jarohati sifatida karalishini talab etadi. Kalit so‘zlar: kaft oldi suyaklari, sinishlar, natijalar, asoratlar, shikastlanishning og‘irligi.

Kalit so'zlar

Kalit so‘zlar: kaft oldi suyaklari, sinishlar, natijalar, asoratlar, shikastlanishning og‘irligi.

Adabiyotlar

1. Baibulatov T.D. Forensic medical establishment of the mechanisms of formation of fractures of short tubular bones of the hand in various types of injury with hard blunt objects// Author. kand. diss. Barnaul.-2005.- p. 23 https://www.dissercat.com/content/sudebno-meditsinskoeustanovlenie-mekhanizmov-obrazovaniya-perelomov-korotkikh-trubchatykh--0 2. Beidik O.V., Zaretskov A.V., Butovsky K.G., Kireev S.I., Kirillova I.V., Yamshchikov O.N. features of treatment of patients with hand bone injuries // Bulletin of the Tambov University. Series: Natural and Technical Sciences. Tambov, 2011. -Vol.16.-No. 5.-pp.1376-1382. http://journals.tsutmb.ru/a8/upload/2018-december/temp.9101f3928ae 3f4776de406bda23a47ac.pdf 3. Boymanov F.H.: Determination of the severity of mechanical damage to the nose against the background of somatic diseases. Biology of tibbietmuommalari No.4 (80). Samarkand. Uzbekistan. 2014, p.36. 4. Grishin I.G., Divakov M.G. In the book: Traumatology and orthopedics. Guidelines for doctors (edited by Yu.G. Shaposhnikov). Moscow, Medicine, 1977, pp. 220-249 https://vk.com/wall27885374_103603 5. Regulatory documents regulating forensic medical expertise in the Republic of Uzbekistan. Tashkent. 2012. Appendices No. 2, rules of "Forensic medical determination of the severity of bodily injuries" and appendices No. 9, table of percentages of permanent loss of general disability as a result of various injuries, poisoning and other consequences of exposure to external causes, to the order of the Minister of Health of the Republic of Uzbekistan No.153 dated June 1, 2012 6. Rodomanova L.A., Kutyanov D.I., Melikhov K.S., Nakonechny D.G., Ryabov V.A. Modern structure of severe hand injuries caused by the action of blunt traumatic force. Traumatology and orthopedics of Russia. -2011.-No.4.-p.5-10. DOI: https://doi.org/10.21823/2311-2905- 2011--4-5-10 7. Traumatology: national guidelines / edited by G. P. Kotelnikov, S. P. Mironov. — 3rd ed., reprint. and additional — M. : GEOTAR-Media, 2018. — 776 p. — (Series "National guides"). https://kingmed.info/knigi/Travmatologia_i_ortopedia/ book_4596/Travmatologiya_Natsionalnoe_rukovodstvo_3-e_izdanieKotelnikov_GP_Mironov _SP-2018-pdf 8. Shadymov A.B. Establishment of mechanisms of fractures of tubular bones of the hands // Topical issues of forensic medicine and expert practice. – Barnaul-Novosibirsk, Mezhreg. Assoc. "Forensic doctors of Siberia", 2008. –issue 14. – pp.380-385 http://journal.forenslit.ru/node/87Meals at Clifton, Meals at Roy, Broken Hands: An overview of current Treatment Strategies, Journal of Hand Surgery, Volume 38, Issue 5,May 2013 Page 1021-1031 DOI: 10.1016/j.jhsa.2013.02.017 9. Kneser U., Goldberg E., Polikandriotis E. et al. Biomechanical and functional analysis of the system for fixing pins and rubber bands for treatment of dislocations in fractures of the proximal interphalangeal joint. Arch Orthopedic traumatology. 2009 Jan;129(1):29-37.DOI: 10.1007/s00402-007-0526-1. 10. Mohammed R., Farouk M., Newman K. Transdermal elastic intramedullary suturing of metacarpal fractures: study of surgical technique and clinical results. J OrthopSurg Res. 2011;6:37 DOI: 10.1186/1749-799X-6-37 11. Boyer M.I., von Schroeder L.P., Axelrod T.S. Nonunion of the scaphoid with avascular necrosis of the proximal pole. Treatment with vascularized bone graft from the dorsal part of the distal radius. J Surgery on the arm. 1998;23B: 686-690DOI: 10.1016/s0266-7681(98)80029-6 12. Chung K.С. Surgery techniques: hand and wrist surgery, 1st ed., Volume 1, “Saunders”, 2017, 1136 pages. https://www.researchgate.net/publication/328555719_Operative_Techniques_H