Биология ва тиббиёт муаммолари 2024 №2 (152)


Maqola mavzusi

TORCH ИНФИЦИРЛАНГАН БЕМОРЛАРДА КЕЧАДИГАН ГЕРПЕТИК СТОМАТИТНИНГ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗО ВА ТЎҚИМАЛАРИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ ВА КЛИНИК БАҲОЛАШ (109-113)

Mualliflar

Олимов Сиддиқ Шарифович, Шарипова Гулниҳол Идиевна

Muassasa

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш.

Annotatsiya

Тадқиқотнинг мақсади. TORCh инфекциялар мавжуд катта ёшли беморларда герпетик стоматитларни комплекс даволаш самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат бўлган. Тадқиқотнинг объекти. Бухоро шаҳридаги “CARMEN plus” тиббиёт марказига мурожаат этган 150 нафар TORCh инфекциялар аниқланган, герпетик стоматит ташҳисланган 20-35 ёшли беморлар, назорат учун 30 нафар шу ёшдаги TORCh инфицирланмаган беморлар ва 30 нафар соғлом шахслар олинган. Натижалар ва таҳлиллар. Тадқиқотнинг предмети сифатида қон, цитологик тадқиқотлар учун жароҳатланган юзадан суртма, оғиз суюқлиги, сўровнома натижалари, беморларни даволаш натижалари, уларнинг амбулатор карталари олинган. Тадқиқотнинг усуллари. Қўйилган мақсад ва вазифаларни бажариш учун стоматологик, клиник-функционал, лаборатор, иммунологик ва статистик усуллардан фойдаланилган. Хулоса. TORCh инфицирланган беморларда оғиз бўшлиғи аъзолари ва герпетик стоматитларни тўқималарига таъсири, TORCh инфицирланган беморларда кариеснинг интенсивлиги ва тарқалиши, оғиз гигиенаси даражаси, пародонт тўқималарнинг ҳолати соғлом инсонларга қараганда бир неча баробар юқори эканлигини кўрсатади.

Kalit so'zlar

TORCh инфицирланган беморлар, стоматология, герпетик стоматит.

Adabiyotlar

1. Данилевский Н.Ф., Леонтьев В.К., Несин А.Ф., Рахний Ж.И. Заболевания слизистой оболочки полости рта. - М.: Издательство ОАО "Стоматоло¬гия” 2. Almas K., Maroof F., Mcallister C, Freeman R. Smoking behaviour and knowledge in high school students in Riyadh and Belfast. II Odontostomat. Trop. - 2002. - Vol. 25. - № 98. - P. 40 - 44. 3. Casiglia J., Woo S.B. A comprehensive review of oral cancer. II Gen. Dent. -2001. - Vol. 49. - № 1. - P. 72 - 82. 4. Faddy M.J., Gullinan M.P., Palmer J.E. et al. Ante-dependence modeling in a longitudinal study of periodontal disease: The effect of age, gender, and smok¬ing status. II J. Periodontol. - 2000. - Vol. 71. - № 3. - P. 454 - 459. 5. Karshiyeva D.R.,The Importance of Water Quality and Quantity in Strengthening the Health and Living Conditions of the Population//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Voleme: 02 Issue: 05I Oct 28 2021 Page 399-402