ПБиМ 2023 №3,1 (145)


Maqola mavzusi

ИТЛАРДА ЦЕНУРОЗ КАСАЛЛИГИНИ КУЗҒАТУВЧИСИ ТОҒ-ТОҒОЛДИ ҲУДУДДА MULTECEPS MULTECERS ТАРҚАЛИШИ (442-443)

Mualliflar

Ҳакимов Б.Н., Қулдошев О.У., Ҳакимов М.Б., Қурбанов Б.М.

Muassasa

Ветеринария илмий – тадқиқот институти, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

Annotatsiya

Ушбу мақола Қашқадарё вилоятининг Дехқонобод тумани “Қунғирот қаракўлчилик” масъуляти чекланган жамияти отардаги чўпон итларида Multiceps multiceps, Echinococcus granulesusнинг тарқалиши ва касалликнинг олдини олиш тадбирлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Kalit so'zlar

Echinococcus granulosus (larva), Онкосфера, ценуроз, протосколекс, гелъминтлар.

Adabiyotlar

М.Аминжанов Ш.М., Аминжанов М.А. Эхинококкознинг иқтисодий ва ижтимоий зарари // “Зооветеринария” -№ 7. 2009-Б. 23. 2. Азимов Ш.А., Бекеров З., Джумаев З. Цестодозы собак пердгорногорной зоны Қашқадарьинской области // Мат. Научной конф. “Проблемы морфологии и паразитологии”. 1975.с.72-74. 3. Аминжонов М. Дегелъминтизации и методы ее усовершенствования при цестодозах собак // Тр. УзНИВИ. Ч.11., 1979. Т. 19. С.21-30 4. Бекиров Р.,Джумаев З., Пулатов Г., Новые антигелъминтики против цестодозов собак.//ТР.УзНИВИ. Т.36. 1984. С. 7-11. 5. Бойсугуров Т. Арзиев Х. “Қизилқум” ва чегарадош массивларда итларнинг мультицептозлар билан зарарланиши. Илмий мақолалар тўплами. УзНИВИ., “Ўзбекистонда қишлоқ хўжалик ҳайвонлари касалликларига қарши кураш ва олдини олиш тадбирлари”. 18-21 бетлар 2000 й. 6. Хеқбердиев П.С. ва бошқалар Ҳайвонларнинг ларвал цестодозлари ва уларга қарши кураш тадбирлари // “Қишлоқ тарақиёти ва фаровонлигини оширишда аграр фанлар ютуқларининг ўрни” Республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами 2-қисим-Самарқанд, 2009-Б. 77.