ПБиМ 2023 №3,1 (145)


Maqola mavzusi

ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРГА ТОБЕЛИК ШАКЛЛАНИШИНИНГ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (158-161)

Mualliflar

Кенжаева Наргиза Қуватовна1, Ризаев Жасур Алимжанович1, Умиров Сафар Эргашевич2

Muassasa

1 - Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.; 2 - Ўзбекистон Республикаси ССВ Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш.

Annotatsiya

Самарқанд вилоятида гиёҳванд моддаларга тобелик билан касалланишнинг кўп йиллик динамикасида пасайиш тенденцияси кузатилмоқда. Касалланиш қўшни давлат билан чегарадош Ургут туманида, Самарқанд шаҳрида ва шаҳарга ёндош туманларда юқори бўлиб, мазкур ҳудудлар “хавфли ҳудуд” га, ушбу ҳудудларнинг аҳолиси эса “хавф гуруҳи” га мансуб.

Kalit so'zlar

Гиёҳвандлик, гиёҳванд моддалар, касалланиш динамикаси, хавф омиллари, хавфли ҳудудлар ва гуруҳлар.

Adabiyotlar

1. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2020 год. Рекомендации правительствам, Организации Объединенных Наций и другим соответствующим международным и национальным организациям // Ж. НАРКОЛОГИЯ.- М.: 2021, №11.- Стр. 3-11 2. Кенжаева Н. К., Умиров С.Э., Юлдашев К.Х. Гиёҳвандликка тобе шахслар ижтимоий-демографик тавсифининг айрим жиҳатлари // 3. Кенжаева Н. К., Ризаев Ж. А., Умиров С. Э. Гиёҳвандликка тобе шахслар жинсий ва ёш таркиби динамикасининг тавсифи // Ж. Биомедицина ва амалиёт журнали. 7-жилд, №5 (2022), 178-185. 4. Кенжаева Н.К., Умиров С.Э., Юсупов Ш.Р. Гиёҳвандларнинг жинсий йўл орқали юқувчи айрим инфекциялар билан касалланиш ҳолати // Ж. Инфекция, иммунитет ва фармакология, №5, 2022, 131-140 б. 5. Сирлиев Б. Н. Гиёҳвандликнинг келиб чиқиш сабаблари ва буни олдини олишнинг психологик жиҳатлари // Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларга қарши курашнинг миллий ва хорижий тажрибаси: бугунги ҳолати ва қонунчиликни такомиллаштириш ис-тиқболлари. Респ. илмий-амалий конф. материаллари. Т.: 2017.- 79-86 б. 6. Стратегия УНП ООН на 2021–2025 годы. // Ж. НАРКОЛОГИЯ.- М.: 2021, №12.- Стр. 3-25. 7. Халқаро гиёҳванд моддалар назорати бўйича қўмитанинг маърузаси, 2021. ИНТЕРНЕТ ресурс.