Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №1


Maqola mavzusi

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL ZONES OF LIVER TISSUE IN CHRONIC POISONING WITH PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AGAINST ALCOHOL INTOXICATION (83-88)

Mualliflar

BABAJANOVA Shoira Utkurovna

Muassasa

Tashkent Pediatric Medical Institute

Annotatsiya

Morphological changes in chronic intoxication with psychotropic substances against the background of alcohol intoxication showed that parenchymal fatty dystrophy in liver tissue, the chronic development of which leads to fatty necrosis in liver tissue, collicvic necrosis in the center of the liver fragments, alcoholic hyaline - the appearance of Mallori's body, chronic inflammation and sclerosis from common pathological processes, eventually leading to cirrhosis.

Kalit so'zlar

liver, drug intoxication, alcohol intoxication, morphology.

Adabiyotlar

1. Barinov AM, Darenskiy ID, Gasper IB, Chirko VV, Demina MV Somatik patologiyaning geroinga qaramlik kursiga ta'siri // Rossiya psixiatrlarining XV Kongressi. - M. - 2010 .- S. 237 2. Doljanskiy O.V Surunkali afyunga qaramlikda miyadagi morfologik o'zgarishlarni sud-tibbiy baholash: Muallifning referati. dis. .. Cand. asal. fanlar. - M., 2001 .- 26 b. 3. Krieger OV, Mogutov SV., Butovskiy D.I. va boshqa o'limga olib keladigan dori-darmonlardan zaharlanish bo'yicha sud-tibbiy ekspertiza // Sud.-med. mutaxassis. - 2001. - T. 44, No 2. - B. 9-14. 4. Permyakov AV, Zakirov TR. Giyohvandlikni tasdiqlovchi ba'zi morfologik belgilar haqida // Sovr. savol sud.-asal. va ekspert amaliyoti. - Nashr. 10. - Izhevsk, 1998. - B. 92-94. 5. Pigolkin Yu.I., Morozov Yu.E., Bogomolov DV. Spirtli ichimliklar bilan zaharlanishda ichki organlar patomorfologiyasining boshqa sud-tibbiy jihatlari // Sud.-med. mutaxassis. - 2000. - T. 43, No 3. - B. 34-38. 6. Fadeev SP. Dori vositalaridan zaharlanishning o'lim tarkibidagi o'rni. - Kitobda: Sud tibbiyoti nazariyasi va amaliyotining dolzarb masalalari. - M., 1998 .-- B. 91-92. 7. Ismailova Yu.S., Altayeva A.J., Serikbay M.K., Nartaeva A.E., Anayatova B.J., Kuzatbekova E.B. Giyohvand moddalar bilan zaharlanishda gepatobiliar tizimdagi tarkibiy o'zgarishlar // Qozog'iston Milliy Tibbiyot Universitetining xabarnomasi. - 2014 yil - 4-son. - B. 25.-26