Gepato-gastroenterologik tadqiqotlar jurnali 2021, №3 1-TOM


Maqola mavzusi

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (89-93)

Mualliflar

Гарифулина Л.М., Холмурадова З.Э.

Muassasa

Самаркандский государственный медицинский институт

Annotatsiya

So`nggi vaqtlarda mamlakatimizda arterial gipertenziya (AG) muammosi nafaqat terapevtlar, kardiologlarni, balki pediatrlarni ham diqqatini tortmoqda. Buning sababi, birlamchi gipertenziya sezilarli darajada "yosharib" borayotganligi ya`ni bolalar va ayniqsa, o'smirlar o`rtasida ko`p uchrayotganligidadir. Qon bosimining bolalikda dastlabki sezilarsiz ko`tarilib to`rishini keyinchalik gipertenziya rivojlanishi bilan yaqin aloqasi borligini inobatga olib, bolalikda qon bosimi ortishining har bir faktiga diqqat bilan e'tibor berib o`z vaqtida davo choralarini ko`rishni talab qiladi. Maqolada semizligi bor o'smirlarda arterial gipertenziya keltirilgan. 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 54 bola kompleks tekshirildi. Yog' va uglevod almashinuvining ko'rsatkichlari, sutkalik qon bosimi monitoringi, qon tomir devorining holati tekshirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, semizligi bor o'smirlarda gipertoniya rivojlanishida TMI standart og'ishining 2 dan oshishi, xolesteren almashinuvining bo`zilishi, giperinsulinemiya, HOMA indeksining oshishi, shuningdek gipersempatikotoniya, sutkalik qon bosimining o'zgarishlari ko`zatilad.

Kalit so'zlar

o`smirlar, semirish, arterial gipertenziya.

Adabiyotlar

Анамнестические и клинико-метаболические особенности ожирения в детском и подростковом возрасте / Е.Л. Сундукова, Н.Н. Миняйлова, Ю.Н. Шишкова и др. // XII Международная специализированная выставка-ярмарка «Мединтекс»: Сборник материалов научно-практических конференций. - Кемерово, 2010.-С. 87-88. 2.Бокова, Т. А. Артериальная гипертензия у детей и подростков с ожирением: современные подходы к профилактике и лечению / Т. А. Бокова, Е. В. Лукина // Практика педиатра. — 2015. — № 6. — С. 16–20. 3.Вегетативная регуляция и эндотелиальная дисфункция у пациентов с метаболическим синдромом. Смирнова Е.Н., Лоран Е.А., Шулькина С.Г. Клин. мед. 2017. 96 (6). С. 549–552. 4.Диагностика висцерального (эпикардиального) жироотложения методом эхокардиографии у детей и подростков / Е.Л. Сундукова, Н.Н. Миняйлова, Ю.И. Ровда и др. // Мать и Дитя в Кузбассе. - 2009. - №4 (39). - С. 36-40. 5.Никитина, Т. А. Влияние медико-биологических факторов на развитие ранних признаков ремоделирования миокарда и гипертрофии левого желудочка у детей с конституционально-экзогенным ожирением / Т. А. Никитина [и др.] // Земский врач. — 2012. — № 4 (15). — С. 61–62. 6. Horio T., Miyazato J., Kamide K. et al. Influence of flow highdensity lipoprotein cholesterol on left ventricular hypertrophy and diastolic function in essential hypertension. Am J Hypertens 2003; 16— 11— 938—944. 7. Du Cailar G., Pasquile J.L., Ribstein J., Mimran A. Left ventricular adaptation to hypertension and plasma rennin. J Hum Hypertens 2000; 14— 3— 181—188. 8. Сундукова, Е.Л. Физиологические и эндокринологические аспекты жировой ткани, количественные и топографические методы ее диагностики в клинической практике / Е.Л. Сундукова, Н.Н. Миняйлова, Ю.И. Ровда // Мать и Дитя в Кузбассе. -2009. - №3 (38). - С. 3-8. 9. Факторы риска развития первичной артериальной гипертензии у детей и подростков / Е.Г. Бунина, Н.Н. Миняйлова, Ю.И. Ровда, Е.Л. Сундукова // Врач. - 2010. -№!.- С. 40-43. 10. Popkov V.M., Averyanov A.P., Bolotova N.V. Bolalar va o'smirlardagi semirish: muammo va echimlar. Saratov: Saratov davlat tibbiyot universiteti nashriyoti. V.I. Razumovskiy, 2012 nomli. 11. Zaxarova I.N, Yablochkova S.V. Bolalarda metabolik sindrom: muammoning zamonaviy ko'rinishi. Farmateka. 2013; 1: 71-75. 12. Garifulina L. M. et al. the Psychological status and eating behavior in children with obesity //Issues of science and education. – 2020. – №. 26. – С. 110. 13. Terens Martin. XXI asrda qon bosimi va arteriyalarning qattiqligi. Simpozium "Arterial qattiqlikni baholashning yangi imkoniyatlari - yurak -qon tomir kasalliklari rivojlanishining dastlabki belgisi". Ed. A.I. Martynov. Moskva: «Rossiya doktori» nashriyoti, 2007: 8-15.