Doktor axborotnomasi 2022, №1 (102)


Maqola mavzusi

БОЛАЛАРДА ОБСТРУКТИВ УРЕТЕРОГИДРОНЕФРОЗНИ ЖАРРОҲЛИК УСУЛИДА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ (141-143)

Mualliflar

Ж. О. Атакулов, Ш. А. Юсупов, Б. Н. Рахматов, Ф. Э. Рахимов

Muassasa

Самарқанд давлат тиббиѐт университети, Самарқанд, Ўзбекистон

Annotatsiya

Аввало, ташҳиснинг имлосига эътибор қаратайлик: Интернет манбалари кўпинча "уретра" ва "уретер" тушунчаларини чалкаштириб юборишади (ҳатто синоним сифатида ишлатишади). Буни муаллифларнинг виждонига қолдириб, шунга қарамай, биз аниқлик киритамиз: сийдик йўллари сийдик йўлларининг охирги (дистал, узоқ) бўлими, сийдик йўлларининг ўзи. Сийдик чиқариш йўллари - сийдик йўллари, бириктирувчи тўқиманинг ингичка "шланги" бўлиб, у орқали қонни фильтрлашдан кейин ишлатиладиган суюқлик (сийдик) буйракдан сийдик пуфагига оқиб ўтади. Ўнг буйрак чапдан бир оз пастроқда жойлашганлиги сабабли, ўнг буйрак ҳам одатда бир неча сантиметрга қисқароқ бўлади; бундан ташқари, анатомик фарқлар туфайли аѐлларда сийдик йўллари қисқароқ бўлади. Умуман олганда, катталарда уларнинг узунлиги 22-30 см орасида ўзгариб туради ва 20 ѐшдан 40 ѐшгача бўлган даврда касаллик 1% одамларда учрайди. Аѐллар эркакларникига қараганда икки баравар тез-тез азобланади, бу ҳомиладорлик ва ўсма гинекологик патологиясининг тарқалиши билан боғлиқ.

Kalit so'zlar

уретерогидронефроз, буйрак, уретер, икки томонлама шикастланиши, аломатлар, касаллик сабаблари.

Adabiyotlar

1. Ангуло ЖМ, Артеага Р, Родригес Аларкон Ж, Калво МЖ. Болаларда везико-уретерал бирикма стенозини дастлабки даволаш сифатида иккита чўчқа думли катетер ѐрдамида балон ва деривация билан ретроград эндоскопик дилатациянинг роли. Педиатр шифокори. 1998 йил. 2. Дрлíк М, Флогеловá Ҳ, Мартин К, Жан Т, Павел З, Олдрич С ва бошқалар. Бирламчи қайтарилмайдиган мегауретери бўлган беморларда изоляция қилинган паст бошланғич дифференциал буйрак функцияси эрта жарроҳлик учун кўрсатма ҳисобланмаслиги керак: кўп марказли тадқиқот. Ж. Педиатр Урол. 2016 йил. 3. Қирол ЛР. Мегауретер: таърифи, диагностикаси ва бошқаруви. Ж Урол. 1980 йил. 4. Липски БА, Митчелл МЕ, Бернс МW. Икки томонлама экстравезикал уретерал реимплантациядан кейин бўшлиқ дисфункцияси. Ж Урол. 1998 йил. 5. Теклали Й, Роберт Й, Боиллот Б, Оверс C, Пиолат C, Рабатту ПЙ. Педиатрияда бирламчи обструктив ме-гауретерни эндоскопик даволаш. Ж. Педиатр Урол. 2018 йил. 6. Фарругиа МК, Ҳитчcоcк Р, Радфорд А, Бурки Т, Робб А, Мурпҳй Ф ва бошқалар. Британия педиатрик уро-логлар ассоциацияси бирламчи обструктив мегауретерни бошқариш бўйича консенсус баѐноти. Ж. Педи-атр Урол. 2014 йил. 7. Шеной МУ, Ранcе Ч. Гўдаклик давридаги симптоматик қисман туғма везико-уретерик бирикма обструкци-яси учун вақтинчалик процедура сифатида ЖЖ стентини ўрнатиш учун жой борми? БЖУ Инт. 1999 йил.