Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

SELECTION CRITERIA FOR HERNIOALLO- AND ABDOMINOPLASTY BASED ON THE RESULTS OF HERNIOABDOMINOMETRY (395-400)

Mualliflar

MAXMUDOV Saydinjon Botirjon o`g`li BABAJANOV Axmadjon Sultanbayevich tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent SHERBEKOV Ulug`bek Axrorovich tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent ABDURAXMANOV Diyor Shukurullayevich Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Muassasa

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

Annotatsiya

Kompyuter gernioabdomenometriyasi churra darvozasining hajmini, churra qopining tarkibini aniqlash, shuningdek gernioallo va abdominoplastika usulini oldindan aniqlash uchun o'tkazildi. Ushbu usul ventral churra va morbid semirib ketgan bemorlarda 58 (86,6%) bajarildi. Qorin old devorining topografiyasini buzish shakllari operatsiyadan oldin bemorni oqilona tayyorlashni, shuningdek, har bir bemor uchun alohida-alohida gernioplastikaning eng yaxshi usulini tanlashga imkon berdi. Kalit so'zlar: Ventral churra, kompyuter gernioabdominometriyasi.

Kalit so'zlar

Kalit so'zlar: Ventral churra, kompyuter gernioabdominometriyasi.

Adabiyotlar

1. Abdurakhmanov D. S., Rakhmanov Q. E., Davlatov S. S. Criteria for choosing surgical treatment of patients with ventral hernias and obesity //Электронный инновационный вестник. - 2021. - №. 7. - С. 57-67. 2. Абдурахманов Д., Рахманов К., Давлатов С. Тактико-технические аспекты хирургических вмешательств при грыжах живота и сочетанной абдоминальной патологии //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований3. Абдурахманов Д.Ш., Курбаниязов З.Б., Мардонов Б.А., Давлатов С.С. Тактикотехнические аспекты хирургических вмешательств при грыжах живота и сочетанной абдоминальной патологии// Биомедицина ва амалиёт журнали (№4) 2021. С. 121-129. 4. Абдурахманов Д.Ш., Курбаниязов З.Б., Рахманов К.Э., Давлатов С.С. Criteria for choosing surgical treatment of patients with ventral hernias and obesity// International Journal of Pharmaceutical Research | Jan - Mar 2021 (Vol 13) Issue 1 Pg. 4057-4066. 5. Абдурахманов Д.Ш., Мардонов Б.А., Рахманов К.Э., Давлатов С.С. Clinical evaluation of gernio and abdominoplasty in patients with ventral hernia and morbid obesity // Биомедицина ва амалиёт журнали (№) 2021. С. 211-221. 6. Абдурахманов Д.Ш., Усаров Ш.Н., Хидиров З.Э., Давлатов С.С. Результаты хирургического лечения больных с грыжами живота и сочетанной абдоминальной патологией// Биомедицина ва амалиёт журнали (№2) 2022. С. 65-73. 7. Арзиев И. А. Совершенствование хирургической тактики в коррекции желчеистечений после холецистэктомии с использованием миниинвазивных технологий //International scientific review. - 2021. - №. LXXVIII. - С. 59-62. 8. Курбаниязов З. Б., Арзиев И. А., Аскаров П. А. Совершенствование хирургической тактики в коррекции желчеистечений после холецистэктомии с использованием миниинвазивных технологий //Вестник науки и образования. - 2020