Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

DEFECTS OF THE STRUCTURE OF THE CHEST AND ABDOMEN IN CYCLISTS DURING ROAD TRAFFIC ACCIDENTS (295-303)

Mualliflar

INDIAMINOV Sayit Indiaminovich, Tibbiyot fanlari doktori, professor Samarqand Davlat tibbiyot universiteti ABDUMUMINOV Xasan Norboboevich Vrach - sud tibbiy ekspert O‘ZR SSV Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi Samarqand filiali

Muassasa

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

Annotatsiya

Maqsad: - yo‘l-transport hodisalarida jarohatlangan velosipedchilarda ko‘krak - qorin tuzilmalarida va a’zolari jaroxatlanishlarining shakllanish xususiyatlarini aniqlash. Metodlar: yo‘l-transport hodisalarida jarohatlangan va vafot etgan hamda sud-tibbiy ekspertiza tekshiruvdan o‘tkazilgan 202 nafar velosiped haydovchilari jasadlariga tegishli xulosalar tahlil qilindi, bunda 151 ta holatda transport vositalari harakatdagi velosiped korpusi orqa tomonidan va 51 ta holatda to‘qnashuv velosiped korpusi yon qismidan sodir etilgan. Olingan natijalar: ikki tomonlama qovurg‘a sinishlari 37,09% hollarda transport vositalarining velosiped korpusi bilan orqadan to‘qnashuvi natijasida hosil bo‘ladi va to‘qnashuv velosiped korpusi yonboshidan bo‘lganda, bu tuzilmalarning shikastlanishi 48,27% ni tashkil qiladi. To‘qnashuvning ikkala variantida ham barcha qovurg‘alarning o‘rta o‘mrov old va o‘rta qo‘ltiq osti chiziqlar bo‘ylab shikastlanishi aksariyat xollarda qayd etiladi. Velosipedning korpusiga transport vositalarining orqadan to‘qnashuvi sharoitida, ko‘pincha o‘mrov suyaklari sinishi, o‘pka va yurak lat eyishi, shuningdek, o‘pka parenximasining yorilishi kuzatiladi. Velosiped korpusi yon tomonidan transport vositasi to‘qnashganida, to‘sh, kurak va o‘mrov suyaklari sinishi hamda ko‘krak bo‘shlig‘i organlarining tuzilmalariga zarar etkazish kamdan-kam hollarda qayd etiladi va bunda velosipedchilarda faqat qovurg‘alarning ikki tomonlama sinishi ko‘proq shakllanadi. Biriq, bu holatda tananing old va yon qismlarida shilinmalar va qontalashlar ko‘rinishidagi terining shikastlanishi ustunlik qildi. Transport vositasining velosiped korpusi bilan to‘qnashuvining turli xil variantlarida qorin bo‘shlig‘i organlari tuzilmalariga zarar etkazish 22,27% hollarda aniqlanadi. Bunday holda, asosan, jigar va taloq yorilishi shakllanadi. Xulosa: Transport vositasining harakatdagi velosiped korpusiga to‘qnashuvining turli variantlarida velosipedchilarda ko‘krak –qorin tuzilmalari va organlari jarohatlari to‘qnashuvdan so‘ng jabrlanganlarning yiqilishi va tananing er qoplamasiga urilishi oqibatida, ya’ni travma 2-chi fazasida shakllanadi. Qayd etilgan jarohatlar massiv qon yo‘qotish va og‘ir darajali shok bilan asoratlanib, travmaning erta davrlaridayoq velosipedchilar o‘limiga olib keladi. Kalit so‘zlar: velotravma, velosipedchilar, ko‘krak va qorin a’zolari, jarohatlanishi, diagnostikasi.

Kalit so'zlar

Kalit so‘zlar: velotravma, velosipedchilar, ko‘krak va qorin a’zolari, jarohatlanishi, diagnostikasi.

Adabiyotlar

1. Абакумов М.М., Лебедев Н.В., Малярчук В.И.// Повреждения живота при сочетанной травме. М.: Медицина, 2005. – 176 с. 2. Базаев А.В., Кокобелян А.Р., Королёв С.К., Родин А.Г. Массивные кровотечения при повреждениях печени у пострадавших с сочетанной травмой. Хирургия. Медиа. №2 (16) апрель 2015, с.11-14. 3. Всемирная организация здравоохранения. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире. 2015. 4. Дубровин И.А., Седых Е.П., Мосоян А.С., Бычков А.А., Ахметова Д.Н. Характер повреждений позвонков у пострадавших в салоне легкового автомобиля при дорожнотранспортном происшествии// Судебно-медицинская экспертиза. – М., 2018. - №1 . – с. 12-15. 5. Жаров В.В. Судебно-медицинские аспекты летальных исходов от тромбоэмболических осложнений травм, заболеваний и некоторых патологических состояний / В.В. Жаров, И.Е. Панов, С.В. Шигеев // Судебно-медицинская экспертиза. – 2003. - № 4. – С. 3-6. 6. Смиренин С.А., Хабова З.С., Фетисов В.А. Возможности установления места расположения пассажира при травмах внутри салона автомобиля по повреждениям конечностей с использованием последовательного математического анализа// Судебномедицинская экспертиза. – М., 2015. - №3 . – с. 29-35. 7. Сулим О.В., Рудковская Е.В. Мотоциклетная и велосипедная травма. современное состояние проблемы // 69-я научно практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины и фармации», 2015, с.528-533. 8. Цыбуляк Г.Н. и соавт. Частная хирургия механических повреждений / под ред. Г. Н. 9. Шевченко К.В., Бородулин Д.В. Необычный случай отчленения нижней конечности при травме в салоне автомобиля.//Судебно-медицинская экспертиза. – 2019- №4. – с. 61-62. 10. Assessment of mechanism, type and severity of injury in multiple trauma patients: A cross sectional study of a trauma center in Iran / Reihani H., Pirazghandi H., Bolvardi E. et.al. // Chin. J. Traumatol. - 2017. - № 20(2). - P. 75-80. 11. Edwards, M., Nathanson, A., Wisch, M., 2014. Estimate of Potential Benefit for Europe of Fitting Autonomous Emergency Braking (AEB) Systems for Pedestrian Protection to Passenger Cars. Traffic Inj. Prev. 15, S173–S182. doi:10.1080/15389588.2014.931579. 12. Kristy Beckwith, Vigil James, Karthigaiyan Kalaiselvan, Sashikumar Ganapathy. Bicycle