Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

A MODERN APPROACH TO SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF THE ZYMATOMAXANDILLARY COMPLEX (246-251)

Mualliflar

KAMALOVA Mehriniso Qilichevna SADULLAYEVA Nigina Alisherovna Buxoro Davlat tibbiyot instituti

Muassasa

Бухоро Давлат тиббиёт институти

Annotatsiya

Ushbu maqolada maksiller sinus devorlarining sinishi bilan birgalikda zigomatik suyak va kamarning shikastlangan shikastlanishlarini kompleks davolash usullari batafsil tavsiflangan. Dubov usulidan foydalangan holda kengaytiriladigan lateks kateter yordamida maksiller sinus orqali qisqartirilgan suyak qismlarini mahkamlashning an'anaviy va tavsiya etilgan usulini qiyosiy baholash o'tkazildi. Jag'-jag' jarrohligi rivojlanishining hozirgi bosqichida zigomatik-maksiller kompleksning ko'chirilgan qismlarini immobilizatsiya qilishning yangi, samaraliroq va kamroq shikastli usullarini amaliyotga joriy etish muammosi hozirgi kungacha dolzarb bo'lib qolgan. Kalit so'zlar: sinish, zigomatik suyak, zigomatik yoy, maksiller sinus, repozitsiya, suyak bo'laklarini immobilizatsiya qilish, lateks kateter.

Kalit so'zlar

Kalit so'zlar: sinish, zigomatik suyak, zigomatik yoy, maksiller sinus, repozitsiya, suyak bo'laklarini immobilizatsiya qilish, lateks kateter

Adabiyotlar

1. Kamalova M.K., Fomenko, I. V., Dmitrienko, D. S., Matvienko, N. V., Arjenovskaya, E. N., Gevorkyan, A. G., Maslak, E. E. (2020). Reasons for 1-17-year-old children to visit A dentist during the Covid-19 pandemic. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(7), 546-558. Retrieved from www.scopus.com 2. Maslak E. Е., V. Naumova., Kamalova M.K. (2020). Relationship between General and Oral Diseases: Literature Review // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - Америка, - Vol.10(9). - Р. 690-696. Retrieved from www.scopus.com 3. Maslak E.E., Kamalova M.K. (2020). Problems of the organization of dental care for preschool children // Biomeditsina va amaliyot jurnali. - Tashkent, - No. 1. - pp. 26-32. 4. Kamalova M. K., E.E. Maslak., I.V. Fomenko., A.L. Kasatkina., T.N. Kamennova., T.G. Khmizova., K.V. Nikitina. (2020). Reasons for primary teeth extraction in children aged 1-14 years: a retrospective study // Palarch’s journal of archaeology of egypt. - Нидерланды, - Vol.17. - No6. - Р. 13947-139645. Kamalova M.K., Maslak E.E., Kamennova T.N., Osokina A.S., Afonina I.V., Ogonyan V.R. (2020). Results of treatment of focal demineralization of enamel of temporary incisors in young children // Tibbiyotda yangi kun. - Bukhara, - No3 (31). - Pp. 355-357. 6. Kamalova M.K., Komilov H.P. (2019). Maktabgacha yoshdagi bolalarda tish kariesini oldini olish va davolashni optimallashtirishning klinik-iqtisodiy tahlili [Clinical and economic analysis of the optimization of prevention and treatment of dental caries in preschool children]. Biologiya va tibbiyot muammolari xalkaro ilmiy jurnali.- № 4.2 (115). 53-56. 7. Kamalova M.K. (2019). Maktabgacha yoshdagi bolalarda tish kariesini davolashda stomatologik yordamni tashkil qilish [Organization of dental care in the treatment of dental caries in preschool children]. Biologiya va tibbiyot muammolari xalkaro ilmiy jurnali. - № 4.2 (115). 221-224. 8. Kamalova M.K., Raximov Z.K., Po'latova Sh.K. (2019). Maktabgacha yoshdagi bolalarda tish kariesini oldini olish va davolashni optimallashtirish [Organization of dental care in the treatment of dental caries in preschool children]. Tibbiyotda yangi kun Ma'rifiy manaviy jurnali. - № 4 (28). 166-168. 9. Kamalova M.K. Raximov Z.K. (2019). Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun stomatologik yordamni tashkil etishning klinik-iqtisodiy asoslari [Clinical and economic rationale for the organization of dental care for preschool children]. Tibbiyotda yangi kun Ma'rifiy manaviy jurnal. - № 4 (28). 268-271. 10. Maslak E.E., Kamalova M.K. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun stomatologik yordamni tashkil etish muammolari [Problems of organizing dental care for preschool children]. Biomeditsina va amaliyot jurnali. - № 1. - 26-32. 11. Исакулов Ш. Р., Ризаев Ж. А. Краниофациал жарохатларда тиббий ёрдамни ташкиллаштиришни такомиллаштириш ва даволаш усулларини яхшилашга замонавий