Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №4


Maqola mavzusi

THE ROLE AND PLACE OF LASER METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF OPEN-CORUS GLAUCOMA (186-192)

Mualliflar

TOʻXTAYEV Botir Umirzokovich YUSUPOV Amin Azizovich t.f.d. professor SAIDOV Temur Tolibovich Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Muassasa

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

Annotatsiya

Maqolada birlamchi ochiq burchakli glaukomani kompleks davolashda lazer bilan davolash usullari masalalari yoritilgan. Koʻz ichi suyuqligining ishlab chiqarilishiga ham, chiqishiga ham lazer ta’sirining barcha turlarining qiyosiy tahlili berilgan. Nd:YAG-lazerli trabekulalarni faollashtirish koʻz ichi suyuqligining chiqishini yaxshilashning eng maqbul usuli sifatida batafsil yoritilgan. Shuningdek, u ochiq burchakli glaukomaning ilg'or bosqichlarida qoʻllanilishi mumkin boʻlgan CPA ga mikropuls ta’siridan foydalanish boʻyicha klinik hujjatlashtirilgan ma'lumotlar bilan eng dolzarb ma'lumotlarni taqdim etadi. Kalit soʻzlar: birlamchi ochiq burchakli glaukoma, argon lazerli trabekuloplastika, Nd:YAG

Kalit so'zlar

Kalit soʻzlar: birlamchi ochiq burchakli glaukoma, argon lazerli trabekuloplastika, Nd:YAG lazer.

Adabiyotlar

1. Гаврилова И.А., Плотникова Ю.А., Чупров А.Д. Опыт применения транссклеральной диод-лазерной циклофотокоагуляции на глазах с сохранными зрительными функциями. Точка зрения: Восток — Запад. 2014; 2: 31. 2. Дробышева И.С. Наш опыт лечения рефрактерной терминальной глаукомы. Вестник ТГУ. 2016; 21 (4): 1525–8. 3. Егорова Э.В., Соколовская Т.В., Узунян Д.Г., Дробница А.А. Оценка результатов контактной транссклеральной диод-лазерной циклокоагуляции с учетом изменений цилиарного тела при исследовании методом ультразвуковой биомикроскопии у больных с терминальной глаукомой. Офтальмохирургия. 2013; 3: 72–7. 4. Киселева О.А., Робустова О.В., Бессмертный А.М., Захарова Е.К., Авдеев Р.В. Распространенность первичной глаукомы у представителей разных рас и этнических групп в России и странах СНГ // Офтальмология. — 2013. — Т. 10, №4. — С. 11-15. 5. Кочергин С. А. и др. Некоторые аспекты применения сканирующей лазерной офтальмоскопии в диагностике офтальмопатологии //Офтальмология. – 2017. – Т. 14. – №. 3. – С. 227-232. 6. Магарамов Д.А., Дога А.В. Способ лазерной активации трабекулы для лечения первичной открытоугольной глаукомы // Пат. РФ 2281743, 15.02.2005 7. Магарамов Д.А., Качалина Г.Ф., Соколовская Т.В., Ибрагим Кассем. Лазерная активация трабекулы при лечении первичной открытоугольной глаукомы // Офтальмохирургия. — 2007. — №1. — С. 29-32. 8. Нестеров А.П. Первичная открытоугольная глаукома: патогенез и принципы лечения // Клиническая офтальмология. — 2000. — T. 1. — C. 4-5. 9. Ризаев, Ж., & Туйчибаева, Д. (2021). Показатели заболеваемости глаукомой среди взрослого населения республики узбекистан. Stomatologiya, 1(1 (82), 102–107. https://doi.org/10.34920/2091-5845-2021-33 10. Amaliyotchilar uchun glaukoma boʻyicha milliy koʻrsatmalar.11. Aquino M.C., Barton K., Tan A.M., et al. Micropulse versus continuous wave trans-scleral diode cyclophotocoagulation in refractory glaucoma: a randomized exploratory study. Clin. Exp. Ophthalmol. 2015; 43 (1): 40–6. 12. Bikbov M.M., Murova L.X., Kagirov I.M. Boshqirdiston Respublikasida oftalmologiya xizmatining 2010 yildagi faoliyati natijalari. "Sharq-G'arb" xalqaro ishtirokida koʻz xirurgiyasi boʻyicha ilmiy-amaliy konferentsiya ilmiy maqolalari toʻplami. Ufa, 2011 yil. 13. Choplin N.T., Lundy D. C. Atlas of glaucoma, second edition. 2007. 14. Chuprov A.D., Gavrilova I.A. Terminal ogʻriqli glaukomada turli organlarni saqlash operatsiyalari samaradorligini tahlil qilish. koʻkrak saratoni. 2010; 12(4): 135–6 15. Doshi V., Ying L.M., Azen S.P., Varma R. Sociodemographic, family history, and lifestyle risk factors for open-angle glaucoma and ocular hypertension. Ophthalmology. 2008;115(1):639– 647. 16. Egorov E.A., qizil. Glaukoma uchun milliy koʻrsatmalar. 3-nashr. Moskva: GEOTAR-Media; 2013: 44–62. 17. Emerick G.T. Highlights of the AGS annual meeting. Glaucoma today. 2016; 14 (2): 40–2. 18. Fea A.M., Bosone A., Rolle T., et al. Micropulse diode laser trabeculoplasty (MDLT): A phase II clinical study with 12 months follow-up. Clin. Ophthalmol. 2008; 2: 247–52. 19. Flammer J. Glaucoma. Gottingen, 2011. 20. Fokin V.P. Janubiy federal okrugda koʻrish organining patologiyasi tufayli birlamchi nogironlikning xususiyatlari. Glaukoma va oftalmologiyaning boshqa muammolari: Ilmiy maqolalar toʻplami, bag'ishlangan. A.I. nomidagi "Koʻz mikroxirurgiyasi" IRTC Davlat muassasasining Tambov filialining 15 yilligiga. akad. Fedorova, 2010 yil. 21. Frezzotti P., Mittica V., Martone G., et al. Long term follow-up of diode laser transscleral cyclophotocoagulation in the treatment of refractory glaucoma. Acta. Ophthalmol. 2010; 88 (1): 150–5. 22. Fudemberg S.J., Myers J.S., Katz L.J. Trabecular meshwork tissue examination with scanning electron microscopy: A comparison of micropulse diode Laser (MLT), selective laser (SLT), and argon laser (ALT) trabeculoplasty in human cadaver tissue. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. May 2008; 49: 1236. 23. Glaukoma: milliy koʻrsatmalar. Ed. E.A. Egorova. M.: GEOTAR-Media, 2013 yil. 24. Kochetkova Yu.A. Birlamchi ochiq burchakli glaukoma bilan ogʻrigan bemorlarni davolashda trabekulaning YAG-lazer bilan faollashishi: muallif. dis. … samimiy. asal. Fanlar. - Moskva, 2014 yil. 25. Kuchar S., Moster M.R., Reamer C.B., Waisbourd M. Treatment outcomes of micropulse transscleral cyclophotocoagulation in advanced glaucoma. Lasers Med. Sci. 2016; 31 (2): 393–6. 26. Kurysheva N.I., Kapkova S.G. Psevdoeksfoliativ glaukomani davolashda selektiv lazerli trabekuloplastika. Dastlabki natijalar // Glaukoma: tendentsiyalar, texnologiyalar. - Rossiyaning HRT klubi. - 2005. - S.173 - 176. 27. Kurysheva N.I., Yujakova O.I., Trubilin V.N., Kapkova S.G. Psevdoeksfoliativ glaukomani davolashda selektiv lazer trabekuloplastika // Glaukoma. - 2006.- No 1. - S. 20-24. 28. Kara-José A. C. et al. The disc damage likelihood scale: Diagnostic accuracy and correlations with cup-to-disc ratio, structural tests and standard automated perimetry //PloS one. – 2017. – Т. 12. – №. 7. – С. e0181428. 29. Libman E.S., Kaleeva E.V. Rossiyada koʻrish buzilishi tufayli nogironlikning holati va dinamikasi. Rossiya oftalmologlari kongressi, 9: referat. hisobot M., 2010 yil. 30. Ndulue J.K., Rahmatnejad K., Sanvicente C., Wizov S.S., Moster M.R. Evolution of cyclophotocoagulation. J. Ophthalmic. Vis. Res. 2018 Jan-Mar; 13 (1): 55–61. 31. Nesterov A.P., Egorov E.A., Egorov A.E., Kats D.V. Ochiq burchakli glaukoma bilan ogʻrigan bemorlarda transskleral lazer siklokoagulyatsiyasining koʻz ichi bosimi va vizual funktsiyalarga ta’siri. Oftalmologiya byulleteni. 2001; 1:3-4. 32. Nguyen A.T., Maslin J.S., Noecker J.R. Early results of micropulse trans-scleral33. Noecker R.J. The benefits of micropulse TSCPC for early-stage glaucoma. Ophtalmol. Times Eur. 2017: 30–2. 34. Novoderejkin V.V., Tachieva E.S. Psevdoeksfoliativ glaukomani lazer bilan davolash samaradorligi // III Butunrossiya oftalmologiya maktabi: Sat. ilmiy tr. - M., 2004. - S. 117-119. 35. Pastor S.A., Singh K., Lee D.A., et al. Cyclophotocoagulation: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2001; 108 (11): 2130–8. 36. Quigley H.A., Broman A. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020 // Br. J. Ophthalmol. — 2006. — Vol. 90(3). — P. 262-267. 37. Quigley H.A., Broman A.T. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Br. J. Ophthalmol. 2006; 90 (3): 262–7. 38. Ree D.D. Glaukoma: oftalmologiya atlasi. Ed. S.E. Avetisova, V.P. Ericheva. M., 2010 yil 39. Ritch R. Laser trabeculoplasty in exfoliation syndrome / R. Ritch, S. Podos // Bull. NY Acad. Med. - 2013. - Vol.59. - P.339 - 344. 40. Sokolovskaya T.V., Doga A.V., Magaramov D.A., Kochetkova Yu.A. YAG-лазерная активация трабекулы в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой // Офтальмохирургия. — 2014. — №1. — С. 47-52. 41. Suzuki Y., Iwase A., Araie M. et al. Risk factors for open-angle glaucoma in a Japanese population: the Tajimi Study. Ophthalmology. 2006;113(9):1613–1617. 42. Tan A.M., Chockalingam M., Aquino M.C., et al. Micropulse transscleral diode laser cyclophotocoagulation in the treatment of refractory glaucoma. Clin. Exp. Ophthalmol. 2010; 38 (3): 266–72. 43. Toyos М.М., Toyos R. Clinical outcomes of micropulsed trans-scleral cyclophotocoagulation in moderate to severe glaucoma. J. Clin. Exp. Ophtalmol. 2016; 7: 620. 44. Williams A.L., Moster M.R., Rahmatnejad K., et al. Clinical efficacy and safety profile of micropulse trans-scleral cyclophotocoagulation in refractory glaucoma. J. Glaucoma. 2018; 27 (5 ): 445–9 45. Yelenskiy A., Gillette T.B., Arosemena A., et al. Patient outcomes following micropulse transscleral cyclophotocoagulation: intermediate-term results. J. Glaucoma. 2018; 27 (10): 920–5. 46. Zaarour K., Abdelmassih Y., Arej N., et al. Outcomes of micropulse trans-scleral cyclophotocoagulation in uncontrolled glaucoma patients. J. Glaucoma